מונחים רפואיים


חיפוש לפי שם
חיפוש

למציאת ההגדרות על פי אות:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

"אוזן חמור"(Prominent Ear)
"אוזן כרובית"(cauliflower ear)
"זנב סוס"(cauda equina)
"טביעת אצבעות" של דנ"א(DNA fingerprint)
"סנטר כפול"(double-chinned)
"עור אווז"(goose flesh)
"שושנה שוטה"(erysipelas)
Interstitial Nephritis(Interstitial Nephritis)
MAC (Mycobacterium Avium Complex)(MAC, Mycobacterium Avium Complex)
Paracoccidiodomycosis(Paracoccidiodomycosis)
PDA (Patent Ductus Arteriosus)(PDA, Patent Ductus Arteriosus)
אאוזינופיל(eosinophil)
אאוזינופיליה(eosinophilia)
אאוזינופניה(eosinopenia)
אאורה(aura)
אב העורקים (אאורטה)(aorta)
אב"כ(ABC weapons)
אבבית(exanthem)
אבוביות נושאות זרע(seminiferous tubules)
אבובית(tubule)
אבובית הכליה(renal tubule)
אבחון (דיאגנוזה)(diagnosis)
אבחון באמצעות תאחיזה(genetic linkage analysis)
אבחון קדם-לידתי(prenatal diagnosis)
אבחנה מבדלת(differential diagnosis)
אבל בזיקנה(Bereavement in the elderly)
אבל ומלנכוליה(Mourning and melancholia)
אבן(stone)
אבן אוזן (אוטולית)(otoliths)
אבן מרה(cholelithiasis)
אבנים בכליות(kidney stones)
אבנים בשלפוחית השתן(urolithiasis)
אבנית(calculus)
אבנית קיבה(bezoar)
אבנית שן(tartar)
אבעבועות קור(chilblains)
אבעבועות רוח(chickenpox, varicella)
אבעבועות שחורות(smallpox)
אבץ(zinc, Zn)
אבקת ריאות (צורנת)(silicosis)
אגאר(agar)
אגו, אני(Ego)
אגואיזם(Egoism)
אגוניסט(agonist)
אגורפוביה(agoraphobia)
אגלוטינוגן(agglutinogen)
אגן(pelvic)
אגנוסיה(agnosia)
אגרנולוציטוזיס(agranulocytosis)
אגרפיה(agraphia)
אדישות(Apathy)
אדמדמת(Roseola Infantum, Exanthema Subitum)
אדמנת (אריתמה)(erythema)
אדמת(German Measles, Rubella)
אדנ-(aden-)
אדנו-וירוסים(adenoviruses)
אדנוזין(adenosine)
אדנוזין דיפוספאט (ADP)(ADP, adenosine diphosphate)
אדנוזין טריפוספאט (ATP)(ATP, adenosine triphosphate)
אדנוזין מונופוספאט (AMP)(AMP, adenosine monophosphate)
אדנומה(adenoma)
אדנוקרצינומה(adenocarcinoma)
אדניטיס(adenitis)
אדנין(adenine)
אדרנלין (אפינפרין)(adrenaline, epinephrine)
אדרנרגי(adrenergic)
אהבה ראשונית(Primary Love)
אובייקט מעבר(Transitional Object)
אובססיה(obsession)
אוגמנטציה של הרכס(bone augmentation)
אודיוגרם(audiogram)
אודיולוגיה(audiology)
אודיומטר(audiometer)
אודיומטריה(audiometry)
אודיוסקופ(audioscope)
אודם(redness)
אוהל(tent)
אוויטמינוזיס(avitaminosis)
אוורת צפק(pneumoperitoneum)
אוושה ("רשרוש")(heart murmur, cardiac murmur)
אוזון (O3)(ozone, O3)
אוזן(ear)
אוזן חיצונית(outer ear)
אוזן תיכונה(middle ear)
אוטו-(auto)
אוטואימוניות(autoimmunity)
אוטוזום(autosome, somatic chromosome)
אוטוטרופיה (הזנה עצמית)(autotrophic)
אוטומטיות(automatisms)
אוטוקריני(autocrine)
אוטורינולרינגולוגיה(otorhinolaryngology)
אוטיזם(autism)
אוטם(infarct, infarction)
אוטם מזנטרי(mesenteric infarction)
אוטם שריר הלב (התקף לב)(myocardial infarction, MI)
אולטרסאונד (גלי עלקול, סונר)(ultrasound, US)
אוליגודנדרוציט(oligodendrocyte)
אומדנים להערכה תפקודית(Functional assessment scales)
אונה(lobe)
אונה קודקודית(parietal lobe)
אונה רקתית(temporal lobe)
אונומטומניה(onomatomania)
אונית(lobule)
אוננות(masturbation)
אונקוגן(oncogene)
אונקוגני(oncogenic)
אונקולוגיה(oncology)
אונת המצח(frontal lobe)
אוסטאובלסט(osteoblast)
אוסטאוגנזה אימפרפקטה(osteogenesis imperfecta)
אוסטאוכונדרומה(osteochondroma)
אוסטאוכונדריטיס דיסקנס(osteochondritis dissecans)
אוסטאוכונדריטיס של נעורים(osteochondritis deformans juvenilis)
אוסטאולוגיה(osteology, osteologia)
אוסטאומה(Osteoid osteoma, osteoma)
אוסטאונקרוזיס (אספטיק נקרוזיס, נמק העצם)(AVN, avascular necrosis, osteonecrosis, ischemic n)
אוסטאוסרקומה(osteosarcoma, osteogenic sarcoma)
אוסטאופיט(osteophyte)
אוסטאופניה(osteopenia)
אוסטאופתיה(osteopathy)
אוסטאוקלסט(osteoclast)
אוסטאוקלסטומה(osteoclastoma)
אוסמוזה(osmosis)
אופוריה(Euphoria)
אופטי(optical)
אופטיקאי(optician)
אופיאט(opiate)
אופיום(opium)
אופסוניזציה(opsonization)
אופסונין(opsonin)
אופרון(operon)
אופרציות פורמאליות(Formal Operations)
אופרקולום(operculum)
אופתלמולוגיה(ophthalmology)
אופתלמוסקופ(ophthalmoscope)
אוקסיגנטור(oxygenator)
אוקסיהמוגלובין(oxyhemoglobin, oxyhaemoglobin)
אוקסיטוצי(oxytocic)
אוקסיטוצין(oxytocin)
אוקסימטר(oximeter)
אוקסלוזיס(oxalosis)
אוראז(urease)
אורגזמה(orgasm)
אורגני(organic)
אורגניזם(organism)
אורובילינוגן(urobilinogen)
אורולוגיה(urology)
אורוקינאז(urokinase, plasminogen activator)
אורח חיים בריא(Healthy lifestyle)
אורטוריה(uraturia)
אורטרוסקופ(ureteroscope)
אורטרוצלה(ureterocele)
אורידין(uridine)
אוריינטציה מינית(Sexual Orientation)
אורמיה (שיינן בדם)(uremia)
אורניתין(ornithine)
אורציל(uracil)
אורתודונטיה(orthodontics)
אורתוסטטי(orthostatic)
אורתופדיה(orthopedics, orthopaedics)
אורתופטיקה(orthoptics)
אורתופנאה(orthopnea)
אורתרוסקופ(urethroscope)
אות עצבי(nerve impulse)
אזוטוריה(azoturia)
אזוטרופיה(esotropia)
אזופוריה(esophoria)
אזור ברוקה(broca's area)
אזור דמדומים(twilight state)
אזורי אסוציאציה(association cortex)
אזורי ברודמן(brodman areas)
אטוויזם(atavism)
אטום לקרינת רנטגן(radiopaque)
אטוניה(atonia, atony)
אטופיה(atopic allergy, atopy)
אטיולוגיה(etiology, aetiology)
אטלס(atlas)
אטלקטזיס(atelectasis)
אטמות (אטרזיה)(atresia)
אטמות מרה(biliary atresia)
אטקסיה(ataxia)
אטרופיה(atrophy)
אטרופין(atropine)
אטרקסיה(ataraxia)
איבוד שמיעה חושי-עצבי(sensorineural hearing loss, nerve deafness)
איבר(organ)
איבר חישה(sensory organ)
איבר מטרה(target organ)
איבר סופני(terminal part)
איבר קורטי(organ of Corti)
איברון(organelle)
איברי מין(genitals)
איד, סתמי(Id)
אידיוסינקרטיה(idiosyncratic sensitivity)
אידיופתי(idiopathic)
אי-הפרדה(nondisjunction)
אי-התמצאות(disorientation)
איזואגלוטינוגן(isoagglutinogen)
איזואגלוטינין(isoagglutinin)
איזואנטיגן(isoantigen)
איזוטוני(isotonic)
איזוטופ(isotope)
איזולויצין(isoleucine)
איזון חומצה-בסיס(acid base balance, acid-base homeostasis)
איחוי(splicing, stitching)
איטריום 90(yttrium-90)
איי לנגרהנס(islets of Langerhans)
איידס (תסמונת כשל חיסוני נרכש)(AIDS, acquired immunodeficiency syndrome)
איליאקוס(iliacus muscle)
אילמות(dumbness, muteness)
אימגו(imago)
אימון אישי(Coaching)
אימונואלקטרופורזה(immunoelectrophoresis)
אימונוגלובולין (Ig)(immunoglobulin, ig)
אימונולוגיה(immunology)
אימונופורזה(immunophoresis)
אימונופלואורסצנציה(immunofluorescence)
אין-אונות (אימפוטנציה)(impotence)
אינדקס גליקמי(The glycemic index)
אינוזיטול(inositol)
אינוטרופי(inotropic)
אין-ויוו (in vivo)(in vivo)
אין-ויטרו (in vitro)(in vitro, ex vivo)
אינולין(inulin)
אינטגרציה(neural integration)
אינטימה(intima)
אינטליגנציות מרובות(Multiple Intelligences)
אינטלקטואליזציה(Intellectualization)
אינטרוספקציה(Introspection)
אינטרלויקין(interleukin)
אינטרפזה(interphase)
אינטרפרון(interferon)
אינסולין(insulin)
אינסולינאז(insulinase)
אינסולינומה(insulinoma)
אינסטינקט(Instinct)
אין-סיטו (in-situ)(in-situ)
אינפנטיליות(infantilism)
אינקובטור(incubator)
אינרציה(inertia)
אי-סבילות(impaired tolerance)
אי-סבילות ללקטוז(impaired lactose tolerance, lactose intolerance)
איסכמיה(ischemia, ischaemia)
אי-ספיקה(insufficiency)
אי-ספיקה חולייתית-בזילרית(vertebral basilar insufficiency)
אי-ספיקה נשימתית(respiratory insufficiency)
אי-ספיקה ריאתית(pulmonary insufficiency)
אי-ספיקה שלייתית(placental insufficiency)
אי-ספיקת אב העורקים(aortic insufficiency)
אי-ספיקת כבד(hepatic insufficiency, hepatic failure)
אי-ספיקת לב(heart failure)
אי-ספיקת לב גדשתית(congestive heart failure, CHF)
אי-ספיקת מסתם דו-צניפי(mitral valve insufficiency)
אי-ספיקת מסתם תלת-צניפי(tricuspid valve insufficiency)
אי-פריון(infertility)
אירובי(aerobic)
אירופגיה(aerophagia)
אישון(pupil)
אישיות סכיזואידית(schizoid personality disorder)
אי-שליטה במתן שתן(urinary incontinence, enuresis)
אי-שפיות(insanity)
אי-תיאום(incoordination)
אכונדרופלזיה(achondroplasia)
אכילת בינג'(Binge Eating)
אכילת יתר(overeating)
אכינוקוקוזיס(echinococcosis, hydatidosis)
אכינוקוקוס(echinococcus)
אכלורהידריה(achlorhydria)
אכלזיה(achalasia)
אלבומין(albumin)
אלבומינוריה(albuminuria)
-אלגיה(-algia)
אלדוסטרון(aldosterone)
אלדוסטרוניזם(aldosteronism)
אל-וסת (אמנוריאה)(amenorrhea)
אלח דם (ספטיסמיה, ספסיס)(sepsis, septicemia, blood poisoning)
אלחוש(anesthesia, anaesthesia)
אלחוש מקומי(local anesthesia)
אלחוש שדרתי (אפידורל)(epidural anesthesia)
אלטרואיזם(Altruism)
אליזה (ELISA) - בוחן אנזימי-אימוני(ELISA, enzyme linked immunosorbent assay)
אלימות(virulence)
אלימות נגד נשים(Domestic violence)
אליקסיר(elixir)
אלכוהול(alcohol, ethanol, methanol)
אלכוהוליזם(alcoholism)
אלל(allele, allelomorph)
אלסטוזיס(elastosis)
אלסטין(elastin)
אלפא-1-אנטיטריפסין(alpha-1 antitrypsin)
אלפנטיאזיס (פיילת)(elephantiasis)
אלקטזיה(alactasia)
אלקטיבי(elective)
אלקטרואנצפלוגרפיה (EEG)(electroencephalography, EEG)
אלקטרוליזה(electrolysis)
אלקטרוליט(electrolyte)
אלקטרומיוגרפיה (EMG)(electromyography, EMG)
אלקטרופורזה(electrophoresis)
אלקטרוקרדיוגרם (א.ק.ג., ECG)(electrocardiogram, ECG)
אלקטרוקרדיוגרף(electrocardiograph)
אלקטרוקרדיוגרפיה(electrocardiography)
אלקטרורטינוגרפיה(electroretinography)
אלקילציה(alkylation)
אלקלואידים(alkaloids)
אלקסיה(alexia, word blindness, visual aphasia)
אלקפטונוריה(alcaptonuria, alkaptonuria)
אלרגולוגיה(Allergology)
אלרגיה(allergy)
אלרגן(allergen)
אם פונדקאית(surrogate mother)
אמבה(ameba, amoeba)
אמביאזיס (דיזנטריה אמבית)(amebiasis , amebic dysentery)
אמבריולוגיה(embryology)
אמוק(amok)
אמטי(emetic, vomitive)
אמיגדלה(amygdala, amygdaloid nucleus)
-אמיה(-emia)
אמיוטרופיה(amyotrophy, amyotrophia)
אמילאז (עמילאז, דיאסטאז)(amylase, diastase)
אמילואיד(amyloid)
אמילואידוזיס(amyloidosis)
אמינוגליקוזידים(aminoglycoside)
אמלגם(amalgam)
אמפולה(ampoule, vial)
אמפטמין(amphetamine)
אמפתיה(empathy)
אמצעי מניעה(birth control, birth prevention)
אמתחת (בורסה)(bursa)
אנאירובי(anaerobic)
אנבולי(anabolic)
אנגיו-(angio)
אנגיוגרפיה(angiography)
אנגיוגרפיה בחיסור דיגיטלי (DSA)(digital subtraction angiography, DSA)
אנגיוגרפיה כלילית(coronary angiography)
אנגיוגרפיה עם פלואורסצאין(flourescein angiography)
אנגיוגרפיה של המוח(cerebral angiography)
אנגיוטנסין(angiotensin)
אנגיולוגיה(angiology)
אנגיומה(angioma)
אנגיומיוליפומה(angiomyolipoma, renal angiomyolipoma)
אנגיופלסטיקה(angioplasty)
אנגיופלסטיקה כלילית ("בלון")(coronary angioplasty, balloon)
אנדוגני(endogenous)
אנדודרם(endoderm, entoderm)
אנדולימפה(endolymph)
אנדומורפי(endomorphy)
אנדומטריוזיס(endometriosis)
אנדוסקופ(endoscope)
אנדוסקופיה של דרכי המרה והלבלב (ERCP)(endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ER)
אנדופלסמה(endoplasm)
אנדופפטידאז(endopeptidase)
אנדוקרינולוגיה(endocrinology)
אנדורפין(endorphin)
אנדותל(endothelium)
אנדותליומה(endothelioma)
אנדותרמי(endothermic)
אנדמי(endemic)
אנדרו-(andro)
אנדרוגינוס (הרמפרודיטיזם)(androgynous, hermaphroditism)
אנדרוגן(androgen, androgenic hormone)
אנוג (ANUG)(acute necrotizing ulcerative gingivitis, ANUG)
אנומליה(anomaly)
אנופלס(anopheles)
אנוקסיה(anoxia)
אנוקסמיה(anoxemia)
אנוריה(anuria)
אנזים(enzyme)
אנזים הגבלה(restriction enzyme)
אנטאמבה(entamoeba)
אנטגוניסט(antagonist)
אנטומיה(anatomy)
אנטי-אונקוגן(anti-oncogene)
אנטיביוטי(antibiotic)
אנטיביוטיקה(antibiotics)
אנטיגן(antigen)
אנטיגן אונקו-עוברי(oncofetal antigen)
אנטיגן ספציפי של הערמונית (PSA)(prostate specific antigen, PSA)
אנטיגן קרצינו-עוברי (CEA)(carcinoembryonic antigen, CEA)
אנטיגנים לויקוציטיים אנושיים (HLA)(human leukocyte antigen, HLA)
אנטיגנים של תואם רקמות(histocompatibility antigens)
אנטידוט(antidote, counterpoison)
אנטיהיסטמין(antihistamine)
אנטיטוקסין(antitoxin)
אנטיכולינרגי(anticholinergic)
אנטימטבוליט(antimetabolite)
אנטימיטוטי(antimitotic)
אנטיספטי(antiseptic)
אנטרוגסטרון(enterogastrone)
אנטרו-וירוס(enterovirus)
אנטרוטוקסין(enterotoxin)
אנטרום(pyloric antrum)
אנטרוסקופ(enteroscope)
אנטרופיון (תמזות)(entropion)
אנטרופפטידאז(entropeptidase)
אנטרוקוליטיס(enterocolitis)
אנטריטיס(enteritis)
אני עליון, סופר אגו(Super Ego)
אניון(anion)
אנכונדרומה(Enchondroma)
אנלוג(analogous)
אנלוג של LH-RH(LHRH analogues)
אנלוגי(analogue)
אנלי(anal)
אנליזה גנטית(genetic analysis)
אנלפטי(analeptic)
אנמיה(anemia)
אנמיה אפלסטית(aplastic anemia)
אנמיה המוליטית(hemolytic anemia)
אנמיה מגלובלסטית(megaloblastic anemia)
אנמיה ממארת(pernicious anemia, malignant anemia)
אנמיה עקב חוסר ברזל(iron deficiency anemia)
אנמיה של תאי חרמש (מחלת תאי חרמש)(sickle cell anemia)
אנמנזה(anamnesis)
אנפזה(anaphase)
אנפילקסיס(anaphylaxis)
אנפלזיה(anaplasia)
אנצפלוגרפיה(encephalography)
אנצפלופתיה(encephalopathy)
אנצפלופתיה ע"ש ורניקה(Wernicke's encephalopathy)
אנקופרזיס(encopresis)
אנקילוסטומה(ancylostoma)
אנקפלין(enkephalin)
אנתרופומטריה(anthropometry)
אנתרקוזיס(anthracosis)
אסבסטוזיס(asbestosis)
אסוציאציה של רעיונות(association between ideas)
אסוציאציות חופשיות(Free Associations)
אסטזיה(astasia)
אסטיגמטיזם (אסטיגמציה)(astigmatism, astigmation)
אסטר(ester)
אסטראז(esterase)
אסטרדיול(estradiol, oestradiol)
אסטרוגן(estrogen, oestrogen)
אסטרון(estrone, oestrone, Estronol)
אסטריול(estriol, oestriol)
אסטרינגנט(astringent)
אסימפטומטי(asymptomatic)
אסינדזיס(asyndesis)
אסיסטולה(asystole)
אספסיס(asepsis)
אספרגילוזיס(aspergillosis)
אספרגילוס(aspergillus)
אסקריאזיס(ascariasis)
אסרטיביות(Assertiveness)
אסתמה (גנחת, קצרת)(asthma, bronchial asthma)
אסתנוספרמיה(asthenospermia, asthenozoopermia)
אסתני(asthenic)
אסתניה(asthenia, astheny)
אף(nose, olfactory organ)
אפונים(eponym)
אפופיזה(apophysis)
אפוקריני(apocrine)
אפזיה(Aphasia)
אפטה(aphtha)
אפיברינוגנמיה(afibrinogenemia)
אפידורלי(epidural)
אפידמיולוגיה(epidemiology)
אפידרמופיטון(epidermophyton)
אפידרמיס(epidermis)
אפילפסיה (כפיון)(epilepsy)
אפילפסיה של אונה רקתית(temporal lobe epilepsy, psychomotor epilepsy)
אפיספדיאס(epispadias)
אפיפיזה(epiphysis)
אפיקונדיליטיס(epicondylitis)
אפיתל(epithelium, epithelial tissue)
אפיתליומה(epithelioma)
אפיתלמוס(epithalamus)
אפלזיה(aplasia)
אפלטוקסין(aflatoxin)
אפנות(sense modality)
אפקט(affect)
אפקט האחרונות(Recency Effect)
אפקט ההילה(Halo Effect)
אפקט הראשוניות(Primacy Effect)
אפקט פלצבו(placebo affect)
אפרודיזיאק(aphrodisiac)
אפרזיס(apheresis)
אפרכסת(pinna, auricle)
אפרנטי (afferent)(afferent)
אפרנטי (efferent)(efferent)
אפרקסיה(apraxia)
אצבע הדק(trigger finger)
אצבע פטיש(hammer toe)
אצטון(acetone)
אצטילכולין(acetylcholine)
אצירת שתן(urinary retention)
אצנטרי(acentric)
אצפלוס(acephalous)
אקואנצפלוגרפיה(echoencephalography)
אקוגני (היפראקוגני, היפראקואי)(echogenic, hyperechogenic)
אקוגרפיה(echography)
אקו-וירוס(echovirus)
אקולליה(echolalia)
אקופרקסיה (פעולת הדהוד)(echopraxia)
אקוקרדיוגרפיה (אקו לב)(echocardiography)
אקזוטי(exotic)
אקזמה(eczema)
אקטודרם(ectoderm, exoderm, ectoblast)
אקטומורפי(ectomorphy)
אקטומיוזין(actomyosin)
אקטופי(ectopic)
אקטופיה(ectopia)
אקטופלסמה(ectoplasm)
אקטיזיה(Akathisia)
אקטין(actin)
אקטינג אאוט(Acting out)
אקטינג אין(Acting in)
אקטינומיצס(actinomyces)
אקטינומיקוזיס(myosin)
אקטרופיון (סתרות)(ectropion)
אקינזיה(akinesia, akinesis)
אקינזיה אניורטית(aneuretic akinesia)
אקנה (חטטת)(acne)
אקנתוזיס(acanthosis)
אקסהיביציוניזם(exhibitionism)
אקסהיביציוניזם(Exhibitionism)
אקסו-אנזים(exoenzyme)
אקסוגני(exogenous)
אקסוטרופיה(exotropia)
אקסון(axon)
אקסוסטוזה(exostosis)
אקסופוריה(exophoria)
אקסופפטידאז(exopeptidase)
אקסותרמי(exothermic)
אקסטזה(ecstasy)
אקסטרופיה(exstrophy)
אקסיס(axis, axis vertebra)
אקפניה(acapnia)
אקרומגליה(acromegaly, acromegalia)
אקריאזיס(acariasis, acariosis, acaridiasis)
אקריני(eccrine)
אקתיזיה(akathisia)
אראולה(areola)
ארבו-וירוס(arbovirus)
ארגו(ergot)
ארגון אישיות(Personality Organization)
ארגוסטרול(ergosterol)
ארגינין(arginine)
ארגמנת (פורפורה)(purpura)
ארגמנת על-שם שונליין-הנוך(Henoch-Schonlein Purpura)
ארגמנת תרומבוציטופנית אידיופתית (ITP)(Idiopathic Thrombocytopenia Purpura, immune-mediat)
ארובת העין(orbit, eye socket, orbital cavity, cranial orbit)
ארוגני(erogenous)
ארוזיה(erosion)
ארטיפקט(artifact, artefact)
ארטריוגרפיה(arteriography)
אריבופלבינוזיס(ariboflavinosis)
אריתרובלסט(erythroblast)
אריתרובלסטוזיס(erythroblastosis)
אריתרובלסטוזיס עוברי(erythroblastosis fetalis)
אריתרומללגיה (אריתרומלגיה, מחלת מיטצ'ל)(erythromelalgia, erythromelagia, red neuralgia, Mi)
אריתרון(erythron)
אריתרופוייזיס(erythropoiesis)
אריתרופוייטין(erythropoietin)
אריתרופניה(erythropenia)
ארכוף(stapes, stirrup)
ארכיטיפ(archetype)
ארכיטיפים(Archetypes)
ארס(venom)
ארסן(arsenic, As)
ארתרוגרפיה(arthrography)
ארתרודזיה(arthrodesis)
ארתרוסקופיה(arthroscopy)
ארתרלגיה(arthralgia)
אשך(testis, testicle)
אשלגן(potassium, K)
אשליה (אילוזיה)(illusion)
אשנוב(fenestration)
אשפוז(hospital admission, hospitalization)
אשריכיה(escherichia)
אתינילאסטרדיול(ethynylestradiol)
אתר(ether, ethoxyethane)
באשת פה (הליטוזיס)(halitosis)
בדיקה אנטי-גרעינית לנוגדנים(antinuclear antibody test, ANA)
בדיקה סרולוגית(serology test)
בדיקה רדיו-אלרגוסורבנטית (RAST)(Radio-Allergo-Sorbent-Test, RAST)
בדיקת CIN(cervical dysplasia test, CIN)
בדיקת western blot(western blot analysis, Western blotting)
בדיקת בנדיקט(Benedict's test for glucose)
בדיקת גתרי(Guthrie test)
בדיקת דיק(Dick test)
בדיקת דם(blood test)
בדיקת דם סמוי בצואה(stool occult blood test, Flushable reagent stool b)
בדיקת העמסת סוכר(glucose tolerance test, GTT, OGTT)
בדיקת הריון(pregnancy test)
בדיקת הרכב (אסיי)(assay)
בדיקת ובר(Weber test)
בדיקת ון-דן-ברג(van den Bergh's test)
בדיקת זרע(sperm test)
בדיקת לב במאמץ (ארגומטריה)(stress test, ergometric stress testing)
בדיקת פיגלו(figlu test)
בדיקת פעילות ביולוגית (ביואסיי)(bioassay)
בדיקת קלוריק(Caloric stimulation)
בדיקת רגישות לאנטיביוטיקה(antibiotic sensitivity testing)
בדיקת רינה(Rinne's test)
בדיקת שילינג(Schilling test)
בדיקת שתן(urine analysis, urine test)
בהרת (ויטיליגו)(vitiligo)
בובו(bubo)
בוחן אימוני (אימונואסיי)(immunoassay)
בוחן מציאות(Reality testing)
בוחן רדיו-אימוני (RIA)(radio immuno assay, radioimmunoassay, RIA)
בוטוליזם(botulism)
בוטוקס(Botox)
בולימיה(bulimia, binge-eating syndrome)
בולם סידן(calcium blocker, calcium-channel blocker)
בוניון(bunion)
בועית(vesicle)
בועית זיעה(sudamen)
בופר(buffer)
בורליה(borelia, borreliosis)
בזופיל(basophil)
בזופיליה(basophilia)
בחילת הריון(pregnancy morning sickness)
בטא לקטמאז(beta-lactamase, penicillinase)
בטא-קרוטן(beta-carotene)
בטן(abdomen, stomach)
בטן חדה (אקוטית)(acute abdomen)
ביג'מיני(bigeminal pulse)
בידוד (איזולציה)(isolation)
ביו-(bio)
ביוטין(biotin, vitamin H)
ביוטכנולוגיה(biotechnology)
ביוכימיה(biochemistry)
ביולוגיה(biology)
ביולוגיה מולקולרית(molecular biology)
ביוסטטיסטיקה(biostatistics, biometry)
ביופידבק(Bio feedback)
ביופסיה(biopsy)
ביוץ(ovulation)
ביטול(Undoing)
ביטחון עצמי(self confidence)
בילהרציה (סכיסטוסומיאזיס)(schistosomiasis, bilharzia)
בילירובין(bilirubin)
בין-רקמתי(interstice)
ביסינוזיס(byssinosis, cotton dust)
ביסקסואלי(bisexual)
ביפולרי(bipolar)
ביצית(ovum)
ביקוע(fission)
בית החזה(thorax, chest, pectus)
בית חולים לבריאות הנפש(Psychiatric hospital)
בלבול ואי-שקט פסיכומוטורי(Confusion and restlessness)
בלוטה(gland)
בלוטה אנדוקרינית(endocrine gland, ductless gland)
בלוטה אקסוקרינית(exocrine gland, duct gland)
בלוטות ברתולין(Bartholin's glands)
בלוטות חלב(sebaceous glands)
בלוטות לחי(buccal glands)
בלוטות ליברקוהן(glands of Lieberkuhn)
בלוטות מיצד האוזן(parotid glands)
בלוטות קיבה(gastric glands, fundic glands)
בלוטות רוק(salivary glands)
בלוטות תת-לסתיות(submandibular glands)
בלוטות תת-לשוניות(sublingual glands)
בלוטת האצטרובל(pineal gland, epiphysis cerebri)
בלוטת התריס (תירואיד)(thyroid gland)
בלוטת זיעה(sweat gland, sudoriferous gland)
בלוטת לימפה(lymph node)
בלוטת קאופר(Cowper's gland, bulbourethral gland)
בלט עין(bulging eye, exophthalmos, proptosis, exophthalmos)
בליטת עצם(condyle)
בליעה(swallowing)
בלסטומיקוזיס(blastomycosis)
בלסטוציסט(blastocyst)
בלפריטיס(blepharitis)
בנזודיאזפינים(benzodiazepines)
בנק דם(blood bank)
בסיס(alkali, base)
בסיס בטוח(Secure base)
בססת (אלקלוזיס)(alkalosis)
בעיות גיל ההתבגרות(Adolescence Problems)
בעיות התנהגות(Behavioral disorders)
בעיות משמעת(Discipline problems)
בעיות רגשיות(Emotional disorders)
בעיות שינה(Sleeping problems)
בעיות תקשורת(Communication problems)
בעיטה ראשונה(quickening)
בצילוס(bacillus, bacilli)
בצקת(edema, hydrops)
בצקת אלרגית(hereditary edema)
בצקת לימפטית (לימפאדמה)(lymphedema, lymphatic edema)
בצקת ריאתית(pulmonary edema)
בצקת רירית (מיקסדמה)(myxedema)
בקטרואיד(bacteroid)
בקטריולוגיה(bacteriology)
בקטריוסטטי(bacteriostatic)
בקטריופאג'(bacteriophage)
בקטריוריה(bacteriuria)
בקטריצידלי(bacteriocidal)
בקטרמיה(bacteremia)
בקע (הרניה)(hernia, herniation)
בקע ברום הבטן(abdominal hernia)
בקע טבורי(umbilical hernia)
בקע ירכי(femoral hernia)
בקע מפשעתי(inguinal hernia)
בקע סרעפתי (בקע היאטלי)(hiatal hernia, diaphragmatic hernia, hiatus hernia)
ברביטוראטים(barbiturates)
ברדיקינין(bradykinin)
ברדיקרדיה(bradycardia)
ברונכוגרפיה(bronchography)
ברונכוסקופ(bronchoscope)
ברונכוסקופיה(bronchoscopy)
ברוצלוזיס (קדחת מלטה)(brucellosis, Malta fever)
ברזל(iron, Fe, ferrum)
ברי ברי(beriberi)
בריאות הנפש(Mental Health)
בריום סולפאט(barium sulfate)
ברייל(Braille)
בריליוזיס(berylliosis)
בריליום(beryllium, Be)
ברית טיפולית(Therapeutic alliance)
ברך עקולה(genu varum, bowleg)
ברך קלובה(genu valgus)
ברכיאליס(brachialis)
ברכיתרפיה (קרינה פנימית)(brachytherapy, sealed source radiotherapy, endocur)
בררנות באוכל(Selectiveness)
בשלות פיליאלית(Filial Maturity)
בתולים(hymen, maidenhead, virginal membrane)
גאמא-גלובולין(gamma globulin)
גאמא-גלוטמיל-טרנספראז(gamma-glutamyl transpeptidase, GGT)
גביע(calyx)
גבישי שרקו-ליידן(Charcot-Leyden crystals)
גבנון (קיפוזיס)(kyphosis)
גבנון עם עקמת (קיפוסקוליוזיס)(kyphoscoliosis)
גבס(cast, plaster cast)
גבשושית(condyle)
גבשושית איברי המין (קונדילומה)(condyloma)
גבשיש(cinereum)
גבששת(tuberosity)
גדילת יתר של החדר השמאלי (גדילת יתר של שריר הלב, L(LVH, Left Ventricular Hypertrophy)
גואנוזין(guanosine, deoxyguanosine)
גואנין(guanine)
גודש(congestion)
גודש יתר(plethora)
גולגולת(skull)
גומץ (פוסה)(fossa)
גונדה(gonad)
גונדוטרופין (הורמון גונדוטרופי)(gonadotropin, gonadotropic hormone)
גונדוטרופין כוריוני אנושי (HCG)(human chorionic gonadotropin, HCG)
גונוקוקוס(gonococcus)
גוף גולגי(Golgi apparatus, dictyosome)
גוף זר(foreign body)
גוף מחילתי(corpus cavernosum)
גוף ספוגי(corpus spongiosum)
גוף צהוב(corpus luteum)
גוף רופף(loose body)
גוף ריסי (גוף ריסני)(ciliary body)
גופיפי הסגר(inclusion bodies)
גופרית(sulphur, sulfur, S)
גורם(factor)
גורם אינטרינסי(intrinsic factor)
גורם גדילה(growth factor)
גורם נוירוטרופי(neurotrophic factor)
גורם סיבתי(causal agent)
גורם סיכון(risk factor)
גורם צוואר-הרחם(cervical factor)
גורם רזוס (Rh)(rh factor, rhesus factor, Rh)
גורם שגרונתי(rheumatoid factor)
גורמי קרישה(coagulation factor, clotting factor)
גז מדמיע(tear gas, lacrimator)
גז עצבים(nerve gas)
גזזת (טינאה)(tinea capitis)
גזים(gas)
גזע המוח(brain stem)
גחלית (קרבונקל)(carbuncle)
גחלת (אנתרקס)(anthrax, splenic fever)
ג'יארדיאזיס (למבליאזיס)(giardiasis)
גיד(tendon, sinew)
גיד אכילס(Achilles tendon)
גידול(tumor, tumour)
גידול מדומה(pseudotumor)
גידול מוחי(brain tumor)
גידול עגבת (גומה)(gumma)
גידול קרוקנברג(Krukenberg tumor)
גידול שפיר(benign tumor, nonmalignant tumor)
גידול שפיר של הערמונית(Benign Prostatic Hyperplasia, BPH)
גיל ההתבגרות(Adolescence)
גיל שכלי (MA)(mental age, MA)
גיל שנתיים הנורא(Terrible Two)
גימום(pitting)
גינקולוגיה(gynecology)
גינקומסטיה(gynecomastia)
גירוי(stimulus, stimulation)
גירוי חשמלי של עצב דרך העור (TENS)(transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS)
גישור(Mediation)
גישת התכונות(Trait Approach to Personality)
גלאוקומה (ברקית)(glaucoma)
גלאי(probe)
גלאים גנטיים(genetic probes)
גלגל העין(eyeball)
גלד(scab)
גלובולין(globulin)
גלובוס היסטריקוס(genetic probes)
גלובין(globin)
גלוטאוס מקסימוס(gluteus maximus)
גלוטמין אוקסלאצטיק טרנסאמינאז (GOT)(glutamate-oxaloacetate transaminase, GOT, AST)
גלוטמין פירוביק טרנסאמינאז (GPT)(glutamic pyruvic transaminase, alanine aminotransf)
גלוטן(gluten)
גלוי(overt)
גלולות למניעת הריון(pills, birth control pills)
גלוקגון(glucagon)
גלוקוז(glucose)
גלוקונאוגנזיס(gluconeogenesis)
גלוקוקינאז(glucokinase)
ג'לטין(gelatin)
גלי אלפא(Alpha waves)
גלי חום(hot flashes)
גלי עלקול(ultrasound)
גליה(glia)
גליובלסטומה(glioblastoma, spongioblastoma)
גליום(gallium, Ga)
גליומה(glioma)
גליל(cast)
גליל מגורען(granular cast)
גליצרול(glycerol, glycerin)
גליצריד(glyceride)
גליצריל טריניטראט (ניטרוגליצרין)(nitroglycerin, glyceryl trinitrate)
גליקוגן(glycogen)
גליקוגנוליזה(glycogenolysis)
גליקוגנזיס(glycogenesis)
גליקוזוריה(glycosuria)
גליקוזיד(glycoside)
גליקוזיד של הלב(cardiac glycoside)
גליקוליזה(glycolysis)
גליקוליפיד(glycolipid)
גליקופרוטאין(glycoprotein)
גלקטוז(galactose)
גלקטוזמיה(galactosemia)
גלקטוצלה(galactocele)
גלקטוראה (זיבת חלב)(galactorrhea)
גמגום(stuttering, stammering)
גמטה(gamete)
גמילה(detoxification)
גמילה מעישון
גן(gene)
גן דומיננטי(dominant gene)
גן רצסיבי(recessive gene)
גנגליון(ganglion)
גנגליון דמוי כוכב(stellate ganglion)
גנגליונים בזליים(basal ganglia)
גנוטיפ(genotype)
גנום(genome)
גנטי(genetic)
גנטיקה(genetics, genetic science)
גסטרואנטרולוגיה(gastroenterology)
גסטרוסקופ(gastroscope)
גסטרוסקופיה(gastroscopy)
גסטרין(gastrin)
גסטרינומה(gastrinoma)
גף דמיוני (פנטום)(phantom limb)
גראם חיובי(gram-positive)
גראם שלילי(gram-negative)
גרד(pruritus)
גרון (בית הקול, לרינקס)(larynx, voice box)
גרונטולוגיה(gerontology)
גרורה (מטסטזה)(metastasis)
גריאטריה(geriatrics)
גרידה(curettage)
גריות(irritability)
גרנולומה(granuloma)
גרנולופוייזיס(granulopoiesis)
גרנולוציט(granulocyte)
גרנולוציטופניה(granulocytopenia, agranulocytosis, agranulosis)
גרעון (גרנולציה)(granulation)
גרעין(nucleus, karyon)
גרעינון(nucleolus, nucleole)
גרענת (טרכומה)(trachoma)
גרפולוגיה(graphology)
גשטלט(gestalt)
גשר בשיניים(bridgework, bridge)
גשר המוח(pons)
דאודורנט(deodorant)
דאמינציה(deamination)
דבר(plague, bubonic plague)
דגדגן(clitoris)
דגימת סיסי שליה (CVS)(chorionic villus sampling, CVS)
דה פרסונליזציה(Depersonalization)
דוד עיקור (אוטוקלב)(autoclave, sterilizer)
דויטרנופיה(deuteranopia, green-blindness)
דום לב(cardiac arrest, cardiopulmonary arrest)
דום נשימה (אפניאה)(sleep apnea)
דו-מוקדי (ביפוקלי)(bifocal)
דו-סוכר (דיסכריד)(disaccharide)
דו-ערכיות(ambivalence)
דופאמין(dopamine)
דופלר(doppler test)
דופק(pulse, pulsation, heartbeat)
דו-צדדי (בילטרלי)(bilateral)
דורבן(spur, bone spur, heel spur, plantar fasciitis)
דחיה(rejection)
דחיית צרכים, סגפנות(Asceticism)
דחיסה(compression)
דחיסת עצב(nerve compression)
דיאטה(diet)
דיאטנות(dietary)
דיאליזה(dialysis)
דיאליזה בחלל הבטן (דיאליזה פריטונאלית)(peritoneal dialysis)
דיאסטולה(diastole)
דיאפיזה(diaphysis, shaft)
דיאפרגמה(diaphragm, contraceptive diaphragm, pessary)
דיגיטליס(digitalis)
דיופטר(diopter)
דיוק הבדיקה(accuracy)
דיור מוגן(protected housing)
דיזנטריה(dysentery)
דיזנטריה אמבית(amebic dysentery)
דיכאון(depression, depressive disorder)
דיכאון לאחר לידה(postpartum depression)
דיכאון מני (מניה דפרסיה)(bipolar disorder, manic depression)
דיכוי(suppression)
דיכוי מוח עצם(bone marrow depression)
דיכרומטי (דו-צבעי)(dichromacy, dichromatism)
דילול דם(blood dilution)
דימוי גוף(Body Image)
דימוי עצמי(Self Image)
דימום(hemorrhage, bleeding)
דימום אפי(epistaxis, nasal hemorrhage, nosebleed)
דימום אפידורלי(epidural hematoma)
דימום זגוגי(vitreous hemorrhage)
דימום יתר בווסת(heavy periods, extended menstrual bleeding)
דימום מוחי(brain hemorrhage, hemorrhagic stroke, brain bleedi)
דימום תת-עורי(subcutaneous hemorrhage, subcutaneous bleeding)
דימום תת-עכבישי(subarachnoid hemorrhage)
דימום תת-קשיתי(subdural hemorrhage)
דיסוננס קוגניטיבי(Cognitive Dissonance)
דיסוציאציה(Dissociation)
דיסטוניה(dystonia)
דיסטלי(distally)
דיסטרופיה(dystrophy, dystrophia)
דיסטרופיה של העצמות(osteodystrophy)
דיסינרגיה(dyssynergia)
דיסכונדרופלזיה(dyschondroplasia, Ollier's disease)
דיסלוגיה(dyslogy)
דיסלקסיה (דיסלקציה)(dyslexia)
דיספגיה(dysphagia, dysphagy)
דיספוניה(dysphonia)
דיספוריה(Dysphoria)
דיספלזיה(dysplasia)
דיספלזיה של צוואר הרחם(cervical dysplasia)
דיספראוניה(dyspareunia)
דיסק (דיסקוס)(disk, disc)
דיסק אופטי(optic disk, optic disc)
דיסק בין-חולייתי(intervertebral disc)
דיסקופתיה(discopathy)
דיסקינזיה(Tardive Dyskinesia)
דיסקינזיה(Tardive Dyskinesia)
דיסתימיה(dysthymia, dysthymic disorder)
דיפלואיד(diploid)
דיפפטיד(dipeptide)
דיפפטידאז(dipeptidase)
דיקור (אקופונקטורה)(acupuncture)
דיקור וריד(vein puncture)
דיקרוטיזם(dicrotism)
דירוג פיגו (FIGO)(FIGO criteria)
דלדול על-שם סודק(Sudek's atrophy)
דלדול עצם (אוסטאופורוזיס)(osteoporosis)
דלוזיה(Delusion)
דלטוניזם(Daltonism)
דליות(varicose veins, varix)
דליות באשכים (וריקוצלה)(varicocele)
דליות בוושט(esophageal varices)
דליריום(delirium)
דליריום טרמנס(delirium tremens, DTs, blue devils)
דלף (שנט, שאנט)(shunt)
דלקת(inflammation)
דלקת אגן הכליה (פיאליטיס)(pyelocystitis)
דלקת אוזן חיצונית(otitis externa, OE)
דלקת אוזן פנימית (דלקת מבוך)(otitis interna, labyrinthitis)
דלקת אוזן תיכונה(otitis media, OM)
דלקת אמתחת (דלקת הכסת, בורסיטיס)(bursitis)
דלקת אספטית של קרום המוח(aspetic meningitis)
דלקת אף (ריניטיס)(rhinitis)
דלקת אף אלרגית(allergic rhinitis)
דלקת אצבע(finger inflammation)
דלקת אשכים(orchitis)
דלקת בין-רקמתית של שלפוחית השתן(interstitial cystitis)
דלקת בלוטות זיעה(hidradenitis)
דלקת בלוטת התריס(thyroiditis)
דלקת גיד (טנדיניטיס)(tendinitis, tendonitis)
דלקת גרון (לרינגיטיס)(laryngitis)
דלקת גרון, קנה נשימה וסימפונות(laryngotracheobronchitis)
דלקת דמית(choroiditis)
דלקת דרכי מרה(cholangitis)
דלקת וריד (פלביטיס)(phlebitis)
דלקת וריד פקקתית (תרומבופלביטיס)(thrombophlebitis)
דלקת ושט (אזופגיטיס)(esophagitis)
דלקת זקיק(folliculitis)
דלקת חוט שדרה(rachiomyelitis)
דלקת חוליות(spondylitis)
דלקת חוליות מקשחת(ankylosing spondylitis)
דלקת חיתולית(fasciitis)
דלקת חלחולת (פרוקטיטיס)(proctitis)
דלקת חניכיים(gingivitis)
דלקת חצוצרה(salpingitis)
דלקת כבד(hepatitis)
דלקת כבד A (דלקת כבד אפידמית)(Hepatitis A, infectious hepatitis)
דלקת כבד B (דלקת כבד נסיובית, הפטיטיס B)(hepatitis B, serum hepatitis)
דלקת כבד C(hepatitis C)
דלקת כבד כרונית(chronic hepatitis)
דלקת כיבית של החניכיים(ulcerative gingivitis)
דלקת כיבית של המעי הגס(ulcerative colitis)
דלקת כיס מרה(cholecystitis)
דלקת כלי דם (וסקוליטיס)(vasculitis)
דלקת כלי לימפה(lymphangitis)
דלקת כליה ואגן הכליה (פיאלונפריטיס)(pyelonephritis)
דלקת כליות (נפריטיס)(nephritis)
דלקת לבלב (פנקראטיטיס)(pancreatitis)
דלקת לוע(pharyngitis)
דלקת לחמית(conjuctivitis)
דלקת לשון(glossitis)
דלקת מבוך (דלקת אוזן פנימית)(labyrinthitis, otitis interna)
דלקת מוח (אנצפליטיס)(encephalitis)
דלקת מוח וחוט שדרה(encephalomyelitis)
דלקת מוח וקרומי המוח(meningoencephalitis)
דלקת מיסב העצם(periostitis)
דלקת מכסה הגרון (epiglotitis)(epiglotitis)
דלקת מסתם(valvulitis)
דלקת מעטפת גיד(tendovaginitis)
דלקת מעי גס (קוליטיס)(colitis)
דלקת מעי דק (אילאיטיס)(ileitis)
דלקת מעי דק וגס (אילאוקוליטיס)(ileocolitis)
דלקת מפרקים (ארתריטיס)(arthritis)
דלקת מפרקים ניוונית (אוסטאוארתריטיס)(osteoarthritis)
דלקת מפרקים ניוונית (אוסטאוארתריטיס) של הצוואר(cervical osteoarthritis)
דלקת מפרקים ספחתית(psoriatic arthritis)
דלקת מפרקים שגרונתית (ראומטואידית)(rheumatoid arthritis)
דלקת משולש שלפוחית השתן (טריגוניטיס)(trigonitis)
דלקת נאדיות (אלבאוליטיס)(alveolitis)
דלקת נרתיק(vaginitis)
דלקת סביב ציפורן(paronychia)
דלקת סב-כלייתית(perinephritis)
דלקת סימפונונות (ברונכיוליטיס)(bronchiolitis)
דלקת סימפונות (ברונכיטיס)(bronchitis)
דלקת סעיף (דיברטיקוליטיס)(diverticulitis)
דלקת עור (דרמטיטיס)(dermatitis)
דלקת עור ושרירים(dermatomyositis)
דלקת עור מקרינה מיננת(radiodermatitis, radiation dermatosis)
דלקת עור עצבית (נוירודרמטיטיס)(neurodermatitis)
דלקת עור קילופית (אריתרודרמה)(erythroderma)
דלקת עורק הרקה(temporal arteritis)
דלקת עורקים (ארטריטיס)(arteritis)
דלקת עילית האשך (דלקת יותרת האשך, אפידידימיטיס)(epididymitis)
דלקת עיניים של יילודים(ophthalmia neonatorum)
דלקת ענביה (אובאיטיס)(uveitis)
דלקת עצב(neuritis)
דלקת עצב הראיה(retrobulbar neuritis)
דלקת עצה וכסל(sacroiliitis)
דלקת עצם (אוסטאיטיס, אוסטאומיאליטיס)(osteomyelitis)
דלקת עצם וסחוס (אוסטאוכונדריטיס)(osteochondritis)
דלקת ערמונית (פרוסטטיטיס)(prostatitis)
דלקת פות(vulvitis)
דלקת פנים הלב (אנדוקרדיטיס)(endocarditis)
דלקת פנים העורק(endoarteritis)
דלקת פקעית הכליה(glomerulonephritis)
דלקת צדר (פלאוריטיס, פלאוריזי, דלקת אדר)(pleurisy, pleuritis)
דלקת צוואר הרחם(cervicitis, cervical inflammation)
דלקת ציפורן(onychia)
דלקת צפק(peritonitis)
דלקת קיבה (גסטריטיס)(gastritis)
דלקת קיבה ומעי (גסטרואנטריטיס)(gastroenteritis)
דלקת קנה הנשימה(tracheitis)
דלקת קרום הלב (פריקרדיטיס)(pericarditis)
דלקת קרום המוח (מנינגיטיס)(meningitis)
דלקת קרום סינובי (סינוביטיס)(synovitis)
דלקת קרנית(keratitis)
דלקת קרנית ולחמית(keratoconjunctivitis)
דלקת קשרי לימפה(lymphadenitis)
דלקת רב-עורקית קשרירית(polyarteritis nodosa)
דלקת רב-עצבית(polyneuritis)
דלקת רב-שרירית(polymyositis)
דלקת ריאות(pneumonia)
דלקת ריאות מיקופלאסמית(mycoplasmal pneumonia, atypical pneumonia)
דלקת ריאות נגיפית(viral pneumonia)
דלקת רירית הרחם (אנדומטריטיס)(endometritis)
דלקת רירית צוואר הרחם(endocervitis)
דלקת רקמה תת-עורית (צלוליטיס)(cellulitis)
דלקת רשתית מאור(solar retinitis)
דלקת שד (מסטיטיס)(mastitis)
דלקת שופכה(urethritis)
דלקת שופכן(ureteritis)
דלקת שחלה(ovaritis)
דלקת שלפוחיות וצינורות הזרע(seminal vesiculitis)
דלקת שלפוחית השתן(cystitis)
דלקת שק הדמעות(lacrimal sac inflammation)
דלקת שקדים(tonsillitis)
דלקת שריר(myositis)
דלקת תוך-עינית(endophthalmitis)
דלקת תוספתן (אפנדיציטיס)(appendicitis)
דם(blood)
דם בשתן (המטוריה)(hematuria)
דם סמוי(occult blood)
דמות התקשרות(Attachment Figure)
דמיאלינציה(demyelination)
דמיון מודרך(Guided affective imagery)
דמית (כורואיד)(choroid)
דמעות(tear, teardrop)
דנ"א (חומצה דאוקסיריבונוקלאית)(deoxyribonucleic acid, DNA)
דנ"א רקומביננטי(recombinant DNA)
דנדריט(dendrite)
דסנסיטיזציה(desensitization)
דעיכה(fading)
דפולריזציה(depolarization)
דפיברילטור(defibrillator)
דפרסונליזציה(depersonalization)
דקסטרין(dextrin)
דקסטרן(dextran)
דראליזציה(derealization)
דרוזופילה(drosophila)
דרכי הנשימה(respiratory airway)
דרכי השתן(urinary tubular system)
דרמטוגרפיה(dermatography)
דרמטוזיס(dermatosis)
דרמטולוגיה(dermatology)
דרמטופיט(dermatophyte)
דרמטיטיס הרפטיפורמיס(dermatitis herpetiformis)
דרמיס(dermis)
האדם מחפש משמעות(Man’s search for meaning)
האדרה(contrast medium enhancement)
האזנה(auscultation)
האישיות החברתית(Social Character)
הבניה (אנבוליזם)(anabolism)
הבפרניה(hebephrenia, hebephrenic schizophrenia)
הבשלה(maturation)
הגדלת שדיים(breast augmentation, mammoplasty augmentation)
הגשמה עצמית(Self fulfillment)
הדדיות(Reciprocity)
הדדיות(mutualism)
הדחקה(Repression)
הדמיה(imaging)
הדמיה בתהודה מגנטית (MRI)(magnetic resonance imaging, MRI)
הדקות(syndactyly)
הובלה פעילה(active transport)
הוליסטי(holistic)
הומאוסטזיס(homeostasis)
הומאוסטזיס(Homeostasis)
הומאופתיה(homeopathy)
הומוגמטי(homogametic)
הומוזיגוט(homozygote)
הומולוגי(homologous)
הומוסקסואליות(Homosexuality)
הומוציסטאין(homocysteine)
הומוציסטינוריה(homocystinuria)
הומורלי(humoral)
הוספיס(hospice)
הורדת לחץ(decompression)
הורמון(hormone)
הורמון אדרנוקורטיקוטרופי (ACTH)(adrenocorticotropic hormone, ACTH)
הורמון אקטופי(ectopic hormone)
הורמון בלוטת התריס(thyroid hormone)
הורמון גדילה (סומטוטרופין, GH)(growth hormone, somatotropin, GH)
הורמון הצהבה (LH)(luteinizing hormone, LH)
הורמון יותרת בלוטת התריס (PTH)(parathyroid hormone, parathormone, PTH)
הורמון מגרה בלוטת התריס (TSH)(thyrotropin, thyroid-stimulating hormone, thyrotro)
הורמון מגרה זקיק (FSH)(follicle-stimulating hormone, FSH)
הורמון מגרה מלנוציט (MSH)(melanocyte-stimulating hormone, MSH)
הורמון מין(sex hormone)
הורמון משחרר גונדוטרופין (GRH)(gonadotropin-releasing hormone, GRH)
הורמון משחרר הורמון הצהבה (LH-RH)(luteinizing hormone releasing hormone, LH-RH)
הורמון משחרר תירוטרופין (TRH)(thyrotropin-releasing hormone, TRH)
הורמון עצבי(neurohormone)
הורמונלי(hormonal)
הזדהות(identification)
הזדהות עם התוקפן(Identification With the Aggressor)
הזדקנות הראיה(presbyopia)
הזדקנות מוקדמת(early ageing)
הזיה, הלוצינציה(Hallucination)
הזנחה(Neglect)
הזנת יתר(hyperalimentation, total parenteral nutrition, TPN)
הזנת על(tube feeding)
הזעה(perspiring, sweating)
הזעת יתר (היפרהידרוזיס)(hyperhidrosis)
הזרעה(insemination)
הזרעה מלאכותית(artificial insemination)
הזרקה(injection, shot)
החזר אישוני(pupillary reflex, light reflex)
החזר כף רגל(plantar reflex)
החזר מותנה(conditioned reflex)
החזר מתיחה(stretch reflex, myotactic reflex)
החזר פיקת הברך(patellar reflex, knee-jerk reflex)
החזר רדיאלי(radial reflex)
החזרת נוזלים (רהידרציה)(rehydration)
החייאת לב-ריאה(cardiopulmonary resuscitation, CPR)
החלפת דם(exchange transfusion)
החלשה(attenuation)
החצנה צווארית(cervical eversion)
הטלת צואה(defecation)
הטמעה(assimilation, absorption)
הטרוגמטי(heterogametic)
הטרוזיגוט(heterozygote)
הטרוטרופי(heterotrophic)
הטרוסקסואליות(heterosexuality, heterosexualism)
הטריאדה הקוגניטיבית של הדיכאון(Cognitive Triad)
הטריה(debridement)
היאלורונידאז(hyaluronidase)
היאלין(hyaline, hyalin)
היגיינה (גיהות)(hygiene)
הידבקות(adhesion)
הידרוגנאז(hydrogenase)
הידרולאז(hydrolase)
הידרוליזה(hydrolysis)
הידרופרוגסטרון(hydroprogesterone)
הידרוקורטיזון(hydrocortisone)
הידרותרפיה(hydrotherapy, hydropathy)
הידרמיה(hydremia)
היוריסטיקה(Heuristic)
היטפלות (ניגוע)(infestation)
הילה(halo)
הימורים(Gamble)
הימנעות(avoidance)
היסטולוגיה(histology)
היסטופלסמוזיס(histoplasmosis)
היסטופתולוגיה(histopathology)
היסטידין(histidine)
היסטיוציט(histiocyte)
היסטיוציטוזיס(histiocytosis)
היסטמין(histamine)
היסטרוסלפינוגרפיה(hysterosalpingography)
היסטרוסקופ(hysteroscope)
היסטרוסקופיה(hysteroscopy)
היסטריה(Hysteria)
היענות(Compliance)
היענות לטיפול תרופתי(medication compliance, medication adherence)
היפואינסוליניזם (תת-הפרשת אינסולין)(hypoinsulinism)
היפואקוגני (היפואקואי)(hypoechogenic)
היפוגאמאגלובולינמיה (תת-גאמא-גלובולין בדם)(hypogammaglobulinemia)
היפוגונדיזם (תת-פעילות בלוטות מין)(hypogonadism)
היפוגליקמיה (תת-סוכר בדם)(hypoglycemia)
היפודנסי(hypodense)
היפודרמוקליזיס(hypodermoclysis)
היפודרמי(hypodermic)
היפו-ויטמינוזיס (תת-ויטמינים בגוף)(hypovitaminosis, avitaminosis)
היפוטוניה(hypotonia)
היפוך(inversion)
היפוך חיצוני(external inversion)
היפוך חשמלי(cardioversion)
היפוך פרפורים (דפיברילציה)(defibrillation)
היפוך תגובה(Reaction Formation)
היפוכונדריה(hypochondria, hypochondriasis)
היפומניה(hypomania)
היפונתרמיה (תת-נתרן בדם)(hyponatraemia)
היפוסטזיס(hypostasis)
היפו-פאראתירואידיזם (תת-פעילות יותרת בלוטת התריס)(hypoparathyroidism)
היפופיברינוגנמיה (תת-פיברינוגן בדם)(hypofibrinogenaemia)
היפופלזיה (תת-שגשוג)(hypoplasia)
היפופרוטאינמיה (תת-חלבון בדם)(hypoproteinaemia)
היפוקלמיה (תת-אשלגן בדם)(hypokalaemia)
היפוקלצמיה (תת-סידן בדם, תת-סידניות)(hypocalcemia)
היפוקמפוס(hippocampus)
היפוקסיה(hypoxia)
היפוקסמיה(hypoxemia)
היפותירואידיזם (תת-פעילות בלוטת התריס)(hypothyroidism)
היפותלמוס(hypothalamus)
היפותרמיה (תת-חום)(hypothermia)
היפנוזה(hypnosis)
היפראדרנליזם(hyperadrenalism)
היפראוריצמיה(hyperuricaemia)
היפראינסוליניזם (יתר אינסולין)(hyperinsulinism)
היפראקטיביות(Hyperactivity)
היפרגליקמיה (יתר סוכר בדם)(hyperglycemia)
היפרדות רשתית(retinal detachment)
היפרדות שליה(placenta abruptio)
היפרוויטמינוזיס (יתר ויטמינים בגוף)(hypervitaminosis)
היפרוונטילציה (נשימת יתר)(hyperventilation)
היפרטוני(hypertonia)
היפרטרופיה (גדילת יתר)(hypertrophia, Hypertrophic)
היפרכולסטרולמיה (יתר כולסטרול בדם)(hypercholesterolemia)
היפרכולסטרולמיה משפחתית(familial hypercholesterolaemia)
היפרליפופרוטאינמיה (יתר חלבון שומני בדם)(hyperlipoproteinaemia)
היפרליפידמיה (יתר שומן בדם)(hyperlipidemia, hyperlipidaemia)
היפרמיה(hyperemia)
היפרנפרומה(hypernephroma)
היפרנתרמיה (יתר נתרן בדם)(hypernatraemia)
היפרפאראתירואידיזם (יתר פעילות בלוטת יותרת התריס)(hyperparathyroidism)
היפרפלזיה (שגשוג)(hyperplasia)
היפרפלזיה (שגשוג) של רירית הרחם(endometrial hyperplasia)
היפרפרולקטינמיה (יתר פרולקטין בדם)(hyperprolactinaemia)
היפרקינזיה(hyperkinesis)
היפרקלמיה (יתר אשלגן בדם)(hyperkalaemia)
היפרקלציוריה (יתר סידן בשתן)(hypercalciuria)
היפרקלצמיה (יתר סידן בדם)(hypercalcemia)
היפרתרמיה (חום-יתר)(hyperthermia, thermal therapy)
היצמדות (סינכיה)(synechia)
היצרות(stenosis)
היצרות אב העורקים(aortic stenosis)
היצרות גולגולת(craniostenosis)
היצרות ושט(esophagal constriction)
היצרות כלי דם (וזוקונסטריקציה)(vasoconstriction)
היצרות מסתם דו-צניפי(mitral stenosis)
היצרות מסתם תלת-צניפי(tricuspid stenosis)
היצרות עורלה(phimosis)
היצרות ריאתית(pulmonary stenosis)
היצרות שוער(pyloric stenosis)
הישנות מחלה(disease recurrence)
הכחשה(Denial)
הכללת יתר(Overgeneralization)
הכשלה עצמית(Self-Handicapping)
הליקובקטר פילורי(helicobacter pylori)
הלם (שוק)(shock)
הלם (שוק) בבעלי חיים(Shock)
הלם אנפילקטי(anaphylactic shock)
הלם זיהומי(septic shock)
הלם קרדיוגני(cardiogenic shock)
הלמות לב (דפיקות לב, פלפיטציות)(palpitations)
הם(heme)
המארתרוזיס(hemarthrosis)
המוגלובין(hemoglobin, Hb, Hgb)
המוגלובינוריה (המוגלובין בשתן)(hemoglobinuria)
המוגרם(hemogram)
המודיאליזה(hemodialysis)
המוכרומטוזיס(hemochromatosis, iron-storage disease, bronzed dia)
המוליזה(hemolysis)
המוליטי(hemolytic)
המוסידרוזיס(hemosiderosis)
המוסידרין(hemosiderin)
המופוייזיס(hemopoiesis, hematopoiesis)
המופילוס(haemophilus)
המופיליה (דממת)(hemophilia, bleeder's disease)
המחשת ראיה(visualization)
המטולוגיה(hematology)
המטומה(hematoma)
המטומה תת-קשיתית(subdural hematoma)
המטוקולפוס(hematocolpos)
המטוקריט(hematocrit, HCT)
המטין(hematin)
המיבליסמוס(hemiballismus)
המיה(Cooing)
המיזיגוט(hemizygote)
המין(hemin)
המיספרה (מוחית)(hemisphere, cerebral hemisphere)
המנגיובלסטומה(hemangioblastoma)
המנגיומה(hemangioma)
המסת פקיק (תרומבוליזה)(thrombolysis)
המרה(Conversion)
המרטומה(hamartoma)
המתת חסד(euthanasia, mercy killing)
הנגאובר (חמרמורת)(hangover, veisalgia)
הנדסה גנטית(genetic engineering, gene-splicing)
הנקה(breast feeding, nursing)
הנשמה מלאכותית(artificial respiration)
הנשמה מפה אל פה(mouth-to-mouth artificial respiration)
הסגר(quarantine)
הסכמה מדעת(Informed consent)
הסמלה(Symbolism)
הסקה שרירותית(Arbitrary inference)
הסרת שיער לגברים(Hair Removal for Men)
הסרת שיער לצמיתות(Permanent hair removal)
הסרת שיער מחירים
הסתגלות(adaptation)
הסתגלות לאור(light adaptation)
הסתגלות לחשיכה(dark adaptation)
הסתדקות שפתיים(cheilosis)
הסתיידות(calcification)
הסתיידות עורקים (ארטריוסקלרוזיס)(arteriosclerosis)
הסתמנות (סימפטומטולוגיה)(symptomatology)
הסתננות(infiltration)
העברה(Transference)
העברה ארוטית(Transference Love)
העברה נגדית(Counter Transference)
העברת גמט לחצוצרה (GIFT)(gamete intra-fallopian transfer, GIFT)
העברת זיגוט לחצוצרה (ZIFT)(zygote intra-fallopian transfer)
העברת צליל החזה(pectoriloquy)
העלאת גירה(regurgitation)
העצמה אישית(Self Empowerment)
הערכה חיובית מותנית ובלתי מותנית(Conditional positive regard)
הפוגה (רמיסיה)(remission)
הפטובלסטומה(hepatoblastoma)
הפטוגלובין(heptoglobin)
הפטומגליה(hepatomegaly, megalohepatia)
הפטומה(hepatoma, malignant hepatoma, hepatocarcinoma)
הפלה(abortion)
הפלואיד(haploid)
הפנמה(introjection)
הפריה(fertilization, fecundation)
הפריה חוץ-גופית (IVF, הפריית מבחנה)(in vitro fertilization, IVF)
הפריה נוספת(superfetation)
הפרין(heparin)
הפרעה אובססיבית-כפייתית (OCD)(obsessive-compulsive disorder, OCD)
הפרעה אורגנית(organic disorder)
הפרעה אפקטיבית(affective disorder, emotional disorder)
הפרעה סכיזואפקטיבית(schizoaffective disorder)
הפרעה תפקודית(functional disorder)
הפרעות אכילה(Eating Disorders)
הפרעות קשב וריכוז(hyperkinetic syndrome, attention deficit hyperacti)
הפרעות קשב וריכוז ונהיגה(ADHD and driving)
הפרעת אישיות(personality disorder)
הפרעת דחק פוסט-טראומטית(PTSD, Posttraumatic Stress Disorder)
הפרעת התפתחות נרחבת (PDD)(PDD, Pervasive Developmental Disorder)
הפרעת התקשרות(attachment disorder)
הפרעת חרדה מפושטת(generalized anxiety disorder, GAD, anxiety reactio)
הפרעת סומטיזציה(somatization disorder)
הפרעת פניקה(panic disorder)
הפרעת קצב (אריתמיה)(arrhythmia)
הפרעת קשב (ADD)(attention deficit disorder, ADD)
הפרשה לבנה(leukorrhea)
הפרשה פנימית(endocrine)
הפרשות(excretions)
הפרשת חלב (סבוראה)(seborrhea)
הפרשת לידה(lochia)
הפרשת רוק(salivation)
הצהבת רקמה(ochronosis)
הצטמקות(shrinkage)
הצטננות(common cold)
הצפה(flooding)
הקאה(vomiting)
הקאת דם (המטמזיס)(hematemesis, vomiting blood)
הקטנת שדיים(breast reduction, mammoplasty reduction)
הקן הריק(Empty Nest)
הקסוז(hexose)
הקסוקינאז(hexokinase)
הקרנה(radiation)
הקרשה חשמלית(electrocoagulation)
הקשה(percussion)
הרדמה (נרקוזה)(narcosis, anaesthetization)
הרואין(heroin, diacetylmorphine)
הרחבה(dilation)
הרחבה וגרידה (D&C)(dilation and curettage, D and C)
הרחבת יתר(Overextension)
הרחבת כלי דם (וזודילטציה)(vasodilation)
הרטבה (אנורזיס)(enuresis, urinary incontinence)
הריון(pregnancy)
הריון חוץ-רחמי (הריון אקטופי)(ectopic pregnancy, extrauterine pregnancy)
הריון כימי(chemical pregnancy)
הריון מדומה(false pregnancy, pseudocyesis)
הריון מולארי(molar pregnancy)
הרכבה(vaccination)
הרמת רצפת הסינוס(sinus floor augmentation)
הרמת שדיים(mastopexy, breast lifting)
הרעלה(poisoning, toxic condition, intoxication)
הרעלה בבעלי חיים
הרפיה (רלקסציה)(relaxation)
הרפס(herpes)
הרפס (שלבקת פשוטה)(herpes simplex)
הרפס סימפלקס(herpes simplex)
הרפס-וירוס(herpes virus)
השלכה(projection)
השלכה(Projection)
השמנה(fatness)
השמנת יתר(obesity)
השקה (אנסטומוזיס)(anastomosis)
השקת קיבה לוושט(gastro-esophagostomy)
השקת קיבה למעי הדק(gastrojejunostomy)
השראה (אינדוקציה)(induction)
השראת לידה(labor induction)
השרשה(implantation)
השתברות(refraction)
השתלבות בקהילה(community integration)
השתלה(organ transplant, transplantation)
השתלת מוח עצם(bone marrow transplantation, BMT)
השתלת מעקפים כליליים(aortocoronary bypass)
השתלת קרנית(corneal transplantation, keratoplasty)
השתנה(urination)
השתנה לילית (נוקטוריה)(nocturia)
השתנת-יתר(polyuria)
השתפכות(extravasation)
התאבנות עצם(osteopetrosis, Albers-Schonberg disease, marble bo)
התאלות(clubbing)
התאמה(compatibility)
התבגרות מינית(puberty)
התגבנות(caseation)
התגרמות(ossification)
התוויה (אינדיקציה)(indication)
התווית נגד (קונטרה-אינדיקציה)(contraindication)
התחברות בסיסים(base pairing)
התחלקות(cleavage, segmentation)
התייבשות (דה-הידרציה)(dehydration)
התיילפות(lichenification)
התכווצות(contraction, muscular contraction)
התכווצות אישון(miosis, myosis)
התכנסות(convergence)
התלקחות(flare up)
התמודדות(Coping)
התמודדות עם חרדה(Dealing with anxiety)
התמודדות עם משבר(Dealing with a crisis)
התמיינות (דיפרנציאציה)(differentiation, specialization)
התמכרות(addiction)
התמצאות (אוריינטציה)(orientation)
התמרה(substitution)
התנגדות(Resistance)
התנוונות(degeneration)
התניה(conditioning)
התניה אופרנטית(Operant Conditioning)
התניה קלאסית(Classical Conditioning)
התניית נגד(Counter Conditioning)
התנקבות(perforation)
התעברות(conception)
התעללות בילדים(child abuse)
התעללות פיזית בילדים(Child Physical Abuse)
התעללות רגשית בילדים(Emotional Abuse)
התעלפות (סינקופה)(syncope, fainting)
התפלגות הגודל של תאי הדם האדומים (RDW)(RDW, Red blood cell distribution width)
התפצלות(bifurcation)
התפרצות חוזרת(recrudescence)
התפשלות(intussusception)
התפתחות המוסר(Moral Development)
התפתחות המשחק(Play Development)
התפתחות תפיסת המוות אצל ילדים(Children's Concept of Death)
התקה(Displacement)
התקן נרתיקי(ring pessary)
התקן תוך-רחמי (IUD, IUCD)(intrauterine device, intrauterine contraceptive de)
התקף איסכמי חולף (TIA)(transient ischemic attack, TIA)
התקף גדול (המחלה הגדולה, גרנד מל)(grand mal, generalized seizure, epilepsia major)
התקף וזו-וגלי(vasovagal attack, vasovagal syncope, vagal attack,)
התקף זעם(Temper Tantrum)
התקף לב(heart attack)
התקף סירוגי(paroxysm)
התקף קטן (petit mal)(petit mal, epilepsia minor)
התקרנות(keratinization)
התקרנות יתר (היפרקרטוזיס)(hyperkeratosis)
התקשרות(Attachment)
התקת חוליה (ספונדילוליסתזיס)(spondylolisthesis)
התרגלות(habituation)
התרחבות אישון(mydriasis)
התרחבות נימים(telangiectasis)
התרחבות סימפונות (ברונכייקטזיות)(bronchiectasis)
התרככות סחוס(chondromalacia)
וגטטיבי(vegetative)
וזואקטיבי(vasoactive)
וזומוטורי(vasomotor)
וזופרסורי(vasopressor)
וזופרסין (הורמון אנטי-דיורטי, ADH)(vasopressin, antidiuretic hormone, ADH)
ויברטור(vibrator)
ויבריו(vibrio)
ויטמין A (רטינול)(vitamin A, retinol)
ויטמין B(vitamin B)
ויטמין B1 (תיאמין)(vitamin B1, thiamine)
ויטמין B12 (ציאנוקובלאמין, קובלאמין)(vitamin B12, cobalamin, cyanocobalamin)
ויטמין B2 (ריבופלבין)(vitamin B2, vitamin G, riboflavin)
ויטמין B6 (פירידוקסין)(vitamin B6, pyridoxine)
ויטמין C (חומצה אסקורבית)(vitamin C, ascorbic acid)
ויטמין D (קלציפרול)(vitamin D, calciferol, ergocalciferol, cholecarcif)
ויטמין E (טוקופרול)(vitamin E, tocopherol)
ויטמין K(vitamin K, naphthoquinone)
ויטמינים(vitamin)
ויסות עצמי(Self Regulation)
וירולוגיה(virology)
ויריליזציה(virilization)
וירלי(viral)
וירמיה(viremia)
ונוגרפיה(venography)
וסטוס(vastus)
וסטיבוליטיס(vestibulitis)
וסיקולוגרפיה(vesiculography)
וסקולרי(vascular)
וסקולריזציה(vascularization)
וסת(menstruation, period)
ורטיגו(vertigo)
וריד(vein, vena)
וריד אי-זוגי(azygos vein, vena azygos)
וריד אלמוני(innominate vein, brachiocephalic vein, vena brachi)
וריד בזילי(basilic vein, vena basilica)
וריד הכבד(hepatic vein, vena hepatica)
וריד השער (וריד שער הכבד)(portal vein, hepatic portal vein, vena portae)
וריד חלול(vena cava)
וריד צווארי (יוגולריס)(jugular vein, vena jugularis)
וריד צפון(saphenous vein, vena saphena)
וריד ריאתי(pulmonary vein, vena pulmonalis)
ורידון(venule, venula)
ורידי הכסל(iliac veins, vena iliaca)
ורמיס(vermis)
ורניקס(vernix, vernix caseosa)
ושט(esophagus)
זאבת (לופוס)(lupus)
זאבת אדמנתית (LE)(lupus erythematosus, LE)
זאבת אדמנתית מערכתית (SLE)(systemic lupus erythematosus, SLE)
זבוב טומבו(tumbu fly, cordylobia anthropophaga)
זבובון חול(sand fly, Phlebotomus papatasii)
זהב(gold, aurum, Au)
זהות מגדרית(Gender Identity)
זהות מינית(Sexual Identity)
זואונוסיס(zoonosis)
זואופוביה(zoophobia)
זואופיליה(zoophilia, zoophilism)
זוגיות(relations)
זווית(corner)
זולתעצמי(Selfobject)
זחל (לרווה)(larva)
זחל נודד עורי(larva migrans)
זיבה (גונוראה)(gonorrhea, clap)
זיבת אוזן(otorrhea)
זיבת זרע(spermatorrhea)
זיגוט (זיגוטה)(zygote)
זיהום(infection)
זיהום אופורטוניסטי(opportunistic infection)
זיהום זחלי זבובים (מיאזיס)(myiasis)
זיהום חניכיים על-שם וינסנט(Vincent's gingivitis)
זיהום לאחר לידה(postpartum infection)
זיהום ממקור בית-חולים(hospital acquired infection)
זיהום סמוי(occult infection)
זיהומי(infective)
זיהומים חד-תאיים (פרוטוזואה)(protozoa)
זיהום-על(superinfection)
זיז(process)
זיז מרפק(olecranon)
זיז עצם החזה(xiphoid process)
זיז פטמתי (מסטואיד)(mastoid)
זיכרון ורגשות(Memory & Emotion)
זיכרון מפורש וזיכרון מרומז(Explicit Memory & Implicit Memory)
זיכרון סנסורי(Sensory Memory)
זילוח (פרפוזיה)(perfusion)
זימוגן(zymogen)
זיעה(perspiration, sweat)
זכרור (מסקוליניזציה)(masculinization)
זמינות ביולוגית(bioavailability)
זמן דימום(bleeding time)
זמן מחצית החיים(half-life)
זמן פרותרומבין (PT)(prothrombin time, PT, Pro-time)
זמן קרישה(clotting time)
זמן תרומבופלסטין חלקי (PTT)(partial thromboplastin time, PTT, APTT)
זן(strain)
זעזוע מוח(brain concussion)
זפק (גויטר)(goiter)
זפת(tar)
זקיק(follicle)
זקיק שיער(hair follicle)
זקפה(erection)
זקפה ממושכת (פריאפיזם)(priapism)
זרז (קטליזטור)(catalyst)
זרחן(phosphorus, P, Phosphor)
זרימת שיא(peak flow)
זריקות קולגן(collagen injections)
זריקת דחף(booster shot, booster dose)
זריקת מאגר (דפו)(depot injection)
זרם שתן חוזר(vesicoureteral reflux)
זרע בשתן(spermaturia, seminuria)
חבורה(bruise)
חבישת פרפר(butterfly bandage)
חבל הזרע(ductus deferens, vas deferens)
חבל הטבור(umbilical cord)
חבלת הצלפת שוט (צליפת שוט)(whiplash injury)
חגורה(girdle)
חגורת בקע(truss, hernia belt)
חגורת האגן(pelvic girdle)
חגורת הכתפיים(shoulder girdle)
חד (אקוטי, חריף)(acute)
חדות ראיה(visual acuity)
חדירות(penetrance)
חד-סוכר(monosaccharide, simple sugar)
חד-צדדי(unilateral, one-sided)
חדר(ventricle)
חדר מיון(emergency room, ER, emergency department, ED)
חדרי(ventricular)
חד-תאי(unicellular)
חוויה חוץ-גופית(out-of-body experience)
חוויה רגשית מתקנת(Corrective emotional experience)
חוט דנטלי(dental floss)
חוט מעיים(catgut)
חוט קשירה(ligature)
חוט שדרה(spinal cord, medulla spinalis)
חולה חוץ(outpatient)
חוליה(vertebra)
חוליה מותנית(lumbar vertebra)
חוליות החזה(thoracic vertebrae, dorsal vertebra)
חוליות העצה(sacral vertebrae)
חולשת עצבים(neurasthenia)
חולשת שרירים חמורה (מיאסתניה גרביס)(myasthenia gravis)
חום הגוף(body temperature)
חום לסירוגין(intermittent fever)
חומצה(acid)
חומצה אצטואצטית(acetoacetic acid, diacetic acid)
חומצה גאמא-אמינובוטירית (GABA)(gamma aminobutyric acid, GABA)
חומצה גלוקורונית(glucuronic acid)
חומצה היאלורונית(hyaluronic acid)
חומצה חנקתית(nitric acid, aqua fortis)
חומצה ליסרגית (LSD)(lysergic acid diethylamide, LSD)
חומצה לקטית(lactic acid)
חומצה מלחית(hydrochloric acid)
חומצה פולית(folic acid, vitamin M)
חומצה פירובית(pyruvic acid)
חומצה פנטותנית(pantothenic acid)
חומצה ציטרית (חומצת לימון)(citric acid)
חומציות יתר(hyperacidity)
חומצת אמינו(amino acid)
חומצת אמינו חיונית(essential amino acid)
חומצת גרעין(nucleic acid)
חומצת שומן(fatty acid)
חומצת שומן חיונית(essential fatty acid)
חומצת שתן (חומצה אורית)(uric acid)
חומר אלחוש(anesthetic)
חומר אפור(gray matter, substantia grisea)
חומר לבן(white matter, substantia alba)
חומר מאכל(caustic, corrosive)
חומר מגרה(stimulant)
חומר מדכא(suppressant)
חומר מזין(nutrient)
חומר ניגוד(contrast medium)
חומר סופח(chelating agent)
חומר קיבוע(fixative)
חומרים מאלקלים(alkylating agents)
חוסם H1 (היסטמין)(histamine H1 antagonists)
חוסם H2 (היסטמין)(histamine H2 antagonists)
חוסם אלפא(alpha blocker, alpha-adrenergic blocker)
חוסם בטא(beta blocker, beta-adrenergic blocker)
חוסם כלי דם(tourniquet)
חוסן נפשי(Resilience)
חוסר הכרה(unconsciousness)
חוסר זרע (אזוספרמיה)(azoospermia, azoospemia)
חוסר מוח(anencephaly)
חוסר מלח(salt depletion)
חוץ-תאי(extracellular)
חוק ההגנה על חוסים(Incompetent persons law)
חוק שיקום נכי נפש בקהילה(Mental illness rehabilitation law (2000))
חוקי מנדל(Mendel's Laws)
חוקן(enema)
חוקן בריום(barium enema)
חוש(sense)
חוש טעם(sense of taste)
חוש מישוש(sense of touch)
חוש ריח(sense of smell)
חזה אוויר (פנוימותורקס)(pneumothorax)
חזה יונה (פקטוס קרינטום)(pectus carinatum, pigeon chest)
חזזית (חטטית)(papule)
חזזית ורודה(rosacea)
חזזיתי-קשקשתי(papulosquamous)
חזרת(mumps)
חטט ("ראש שחור", "קומדון")(comedo, blackhead, pimple)
חיבור גרמי(synostosis)
חיבור רצועי(syndesmosis)
חיוורון(pallor)
חיזוק(reinforcement)
חיזוק עקיף(Vicarious Reinforcement)
חיטוי(disinfection)
חיטוי בעשן(fumigation)
חיידק(bacterium, bacteria)
חיכוך(friction)
חילב(smegma)
חילוף חומרים (מטבוליזם)(metabolism)
חילוף חומרים בסיסי (בזלי)(basal metabolism)
חיסון(immunization)
חיסון משולש (DPT)(DTP immunization, diphtheria-pertussis-tetanus imm)
חיסון נרכש(acquired immunity)
חיסון סביל(passive immunity)
חיסון פעיל(active immunity)
חיץ הנקבים (פרינאום)(perineum)
חיקוי(imitation)
חיתולית(fascia)
חך(palate)
חך שסוע(cleft palate)
חככת (אינטרטריגו, שפשפת)(intertrigo, eczema intertrigo)
חלב(sebum)
חלב אם(breast milk)
חלבון (פרוטאין)(protein)
חלבון אלפא-עוברי (אלפא-פטופרוטאין)(alpha-fetoprotein)
חלבון בנס-ג'ונס(Bence Jones protein)
חלבון בשתן(proteinuria)
חלבון מגיב C(C-reactive protein, CRP)
חלום צלול(Lucid dream)
חלון (פנסטרה)(fenestra)
חלוקת הפחתה (מיוזה)(meiosis)
חלוקת תא (מיטוזה)(mitosis)
חלחול(transudation)
חלחולת (רקטום)(rectum)
חלימה בהקיץ(day dreaming)
חלל האף(nasal cavity)
חלל הפה(buccal cavity, vestibulum oris)
חלל הצדר (חלל האדר)(pleural cavity, cavum pleurae)
חלל השפיר(amniotic cavity)
חלל חוץ-עוברי(extraembryonic coelom)
חלל תת-עכבישי(subarachnoid space)
חללית (וקואולה)(vacuole)
חמצן(oxygen, O)
חמצת (אצידוזיס)(acidosis)
חניטה(embalming)
חניכיים(gingivae, gums)
חנק(choking, strangulation)
חנקן(nitrogen, N)
חסימה(blocking, obstruction, occlusion)
חסימת דרכי הנשימה(airway obstruction)
חסימת מעי(intestinal obstruction, paralytic ileus, bowel obs)
חסימת עורק הרשתית(retinal artery occlusion, RAO)
חסימת עצב(nerve block, nerve block anaesthesia)
חסינות(immunity)
חסם לב ("בלוק")(heart block)
חסם פרוזדור-חדר (חסם עלייתי-חדרי)(AV BLOCK, atrioventricular block, AV conduction di)
חסם צרור(bundle branch block)
חספנית (פיטיריאזיס)(pityriasis)
חסר אימוני(immune deficiency, immunodeficiency)
חסר ב- G6PD(G6PD deficiency)
חסרי חוליות(invertebrates)
חצבת(measles, rubeola)
חצוצרה(fallopian tube)
חצץ(gravel)
חצצת(lithiasis)
חצצת בלוטת רוק(sialolith)
חצצת כליה(nephrolithiasis)
חרדה(Anxiety)
חרדה אצל ילדים(Children anxiety)
חרדת איבון ודפרסונליזציה(Petrification/ Depersonalization Anxiety)
חרדת היבלעות(Engulfment anxiety)
חרדת היפרצות(Implosion anxiety)
חרדת זרים(Fear of Strangers)
חרדת נטישה(Abandonment anxiety)
חרדת סירוס(Castration Anxiety)
חרדת פרידה(Separation Anxiety)
חרוט(cone)
חרחור(rhonchus, rhonchi)
חריץ (פיסורה)(fissure, fissura)
חריץ (פיסורה) בפי הטבעת(anal fissure)
חרלת (סרפדת, אורטיקריה)(urticaria)
חרק(insect)
חררה (פריחת חום)(prickly heat)
חרשות(deafness, hearing impairment)
חשיבה אגוצנטרית(Egocentric Thinking)
חשיבה חיובית(Positive thinking)
חשיבה מאגית(Magical Thinking)
חשיפה(exposure)
חתול(Cat)
חתך קפוא(frozen section)
טאורין(taurine)
טאיקופסיה(teichopsia, fortification spectrum)
טבור(navel, belly-button, umbilicus)
טביעת אצבעות(fingerprint)
טבליה (גלולה)(tablet, pill)
טבליה המתמוססת במעי(enteric coated tablet)
טבעת נרתיקית (התקן נרתיקי)(ring pessary)
טבעת קייזר-פליישר(Kayser-Fleischer ring)
טבק(tobacco)
טוברקולומה(tuberculoma)
טוברקולין(tuberculin)
טווח תרפויטי(Therapeutic dosage range)
טווינא(Twina)
טולרמיה(tularaemia)
טומוגרפיה(tomography)
טומוגרפיה באולטרסאונד(ultrasound tomography)
טומוגרפיה ממוחשבת (CT)(Computerised Tomography, CT, CAT Scan, Computerise)
טומוגרפיה ממוחשבת של פליטת פוטון יחיד (SPECT)(Single Photon Emission Computed Tomography, SPECT)
טומוגרפיה על-ידי פליטת פוזיטרון (PET)(Positron Emission Tomography, PET)
טונגה(tunga penetrans, chigger flea, sand flea, chigoe, )
טונומטריה(tonometry)
טונוס(tonus, tonicity)
טופוגרפיה(topography)
טופי(tophus, tophi)
טוקסואיד(toxoid)
טוקסופלסמוזיס(toxoplasmosis)
טוקסוקריאזיס(toxocariasis)
טוקסיקולוגיה(toxicology)
טורקוסקופיה (תורקוסקופיה)(thoracoscopy)
טחול(spleen)
טחול מוגדל(splenomegaly, tropical splenomegaly)
טחורים(hemorrhoids, piles)
טחירה (טנסמוס, טנזמוס)(tenesmus)
טטרלוגיה על-שם פאלו(tetralogy of Fallot)
טיביאליס(tibialis)
טיניטוס (טינטון)(tinnitus)
טינקטורה(tincture)
טיפול אמבולטורי(ambulatory care)
טיפול בחימום(thermotherapy)
טיפול בנזעי חשמל (ECT)(electroconvulsive therapy, ECT, electroshock thera)
טיפול גנטי חלופי(gene replacement therapy)
טיפול הורמונלי חלופי (HRT)(HRT, hormone replacement therapy)
טיפול הטרשה(sclerotherapy)
טיפול הרפיה(relaxation therapy)
טיפול חיסוני(immunotherapy)
טיפול יעיל נגד נגיפים ממשפחת הרטרו(HAART, Highly Active Anti-Retroviral Therapy)
טיפול מגע(contact therapy)
טיפול מסייע (adjuvant)(adjuvant therapy)
טיפול מעורר(prompting)
טיפול משפחתי(family therapy)
טיפול נמרץ(intensive care)
טיפול נסיובי(serum therapy)
טיפול סלידה(aversion therapy)
טיפול פליאטיבי(palliative therapy)
טיפול קבוצתי(group psychotherapy, group therapy)
טיפול קוגניטיבי(cognitive therapy)
טיפול קוגניטיבי התנהגותי(Cognitive behaviour therapy)
טיפול קרינתי (רדיותרפיה)(radiotherapy, radiation therapy)
טיפול רדיקלי(radical treatment)
טיפול שורש(root canal treatment)
טיפול שיניים(Dental Treatment)
טיפול שמרני(conservative treatment)
טיפולי שיניים(Dental Treatments)
טיפוס בהרות (קדחת בהרות)(typhus)
טיפוס בטן(typhoid fever, salmonella typhi, salmonellosis, en)
טיק(tic)
טכיקרדיה(tachycardia)
טכיקרדיה חדרית(ventricular tachycardia)
טכיקרדיה על-חדרית(supraventricular tachycardia, SVT)
טלופזה(telophase)
טמירות האשך(undescended testis)
טמפון(tampon)
טמפונדה(tamponade)
טמפורליס(temporalis, musculus temporalis, temporal muscle)
טמפרטורת גוף בסיסית (בזלית)(basal body temperature)
טסטוסטרון(testosterone)
טסית (תרומבוציט)(platelet, blood platelet, thrombocyte, PLT)
טפיל (פרזיט)(parasite)
טפיל חיצוני(ectoparasite)
טפיל פנימי(endoparasite)
טקנציום-99(technetium-99m)
טקסואידים
טראומה(trauma)
טראומטולוגיה(traumatology)
טרבקולה(trabecula)
טרומבוציטוזיס(thrombocytosis)
טרופובלסט(trophoblast)
טרופונין(Troponin)
טרזורפיה(tarsorrhaphy)
טרטוגן(teratogen)
טרטומה(teratoma)
טרטוספרמיה(teratospermia, teratozoospermia)
טריאד(triad)
טריגליצריד(triglyceride)
טריג'מיני (שלושן)(trigeminy, trigeminal rhythm)
טריזומיה(trisomy)
טריטנופיה(tritanopia, blue-blindness)
טרי-יודו תירונין (T3)(triiodothyronine, T3)
טריכוטילומניה (תלישת שיער כפייתית)(trichotillomania, TTM, compulsive hair pulling)
טריכומונאס(trichomonas, trichomonas vaginalis)
טריכומוניאזיס(trichomoniasis, trichomonal vaginitis)
טריכופאגיה(trichophagia)
טריכופיטון(trichophyton)
טריכוריאזיס(trichuriasis)
טריכיאזיס(trichiasis)
טריכינוזיס(trichinosis)
טריכרומטי (תלת-צבעי)(trichromat, trichromacy)
טרימסטר(trimester, pregnancy trimester)
טריפלואיד(triploid)
טריפנוסומה(trypanosoma)
טריפסין(trypsin)
טרנס(trance)
טרנסאמינאז(transaminase)
טרנסאמינציה(transamination)
טרנסג'נדר(transsexualism)
טרנסדוקציה(transduction)
טרנס-וסטיזם(transvestism)
טרנסלוקציה(translocation)
טרנסמתילציה(transmethylation)
טרנספוזיציה(transposition)
טרנספוזיציה של כלי דם גדולים(transposition of the great vessels)
טרנספראז(transferase)
טרנספרין(transferrin)
טרנסקריפטאז הופך(reverse transcriptase)
טרס(teres)
טרפונמה(treponema)
טרשת (סקלרוזה, סקלרוזיס)(sclerosis)
טרשת אוזן (אוטוסקלרוזיס)(otosclerosis)
טרשת ורידים(phlebosclerosis, venosclerosis, venofibrosis)
טרשת כליה(nephrosclerosis)
טרשת נפוצה (MS)(multiple sclerosis, MS)
טרשת עורקים (אתרוסקלרוזיס)(atherosclerosis)
טרשת עצם(bone sclerosis)
טרשת פקעית הכליה(glomerulosclerosis, glomerular sclerosis)
טרשת קרשית(tuberous sclerosis)
טרשת רקמת חיבור (סקלרודרמה)(scleroderma)
יאטרוגני(iatrogenic)
יבלת(callus, callosity, callositas, keratoma)
יובש עור(xeroderma)
יובש עין(xerophthalmia)
יובש פה(xerostomia)
יוד(iodine, I)
יון(ion)
יותרת בלוטת התריס (פארא-תירואיד, בלוטת מיצד התריס)(parathyroid gland)
יותרת הכליה (בלוטת הטוחה, אדרנל)(adrenal gland)
יותרת המוח (היפופיזה)(pituitary gland, hypophysis)
יחסי אובייקט(Object relations)
ייבוש בהקפאה(freeze drying)
יילוד(newborn)
ייעוץ(counselling)
ייעוץ גנטי(genetic counselling)
יישור שיניים(Orthodontics)
ילדים בסיכון(Children at risk)
ילפת שטוחה(lichen planus)
ימים בטוחים(safe period)
יסודות קורט(trace elements)
יעילות עצמית(Self Efficacy)
יצר המוות, תנטוס(Thanatos)
ירידת תגובתיות (טכיפילקסיס)(tachyphylaxis)
יריקת דם(hemoptysis)
ירסיניה(Yersinia)
יתר בילירובין בדם(hyperbilirubinemia, hyperbilirubinaemia)
יתר טחוליות(hypersplenism)
יתר לחץ דם ראשוני(primary hypertension)
יתר לחץ דם ריאתי(pulmonary hypertension, PHT)
יתר לחץ דם שערי(portal hypertension)
כאב אוזניים(earache, otalgia)
כאב אשכים(testicle pain)
כאב בהשתנה(dysuria)
כאב בין-מחזורי(intermenstrual pain)
כאב גרון(sore throat)
כאב כליות (קוליק)(renal colic)
כאב מופנה(referred pain)
כאב ראש מצררי(cluster headaches, histamine headache)
כאבי גדילה(growing pains, idiopathic limb pains of childhood,)
כאבי וסת (דיסמנוריאה)(menstrual pains, adolescent dysmenorrhea)
כאבי ראש(headache, cephalalgia)
כאבי שרירים רב-שגרוניים (PMR)(polymyalgia rheumatica, PMR)
כבד(liver, hepar)
כבד שומני(fatty liver, steatohepatitis, hepatic steatosis)
כוויה(burn)
כוויית קור(frostbite)
כוויית שמש(sunburn)
כוויצה(contracture deformity)
כוויצה ע"ש דופויטרן(Dupuytren's contracture)
כווצת (טטניה)(tetany)
כולין(choline)
כולינאסטראז(cholinesterase)
כולינרגי(cholinergic fibres)
כולנגיוגרפיה(cholangiography)
כולסטרול(cholesterol)
כולרה(cholera)
כונדרויטין(chondroitin)
כונדרומה(chondroma)
כונדרומלציה של פיקת הברך(Chondromalacia Patellae)
כונדרוסרקומה(chondrosarcoma, cartilaginous cancer)
כוסות רוח(cupping glass)
כושר(fitness)
כושר חישה(sensibility)
כותרת השן(crown)
כחישות(emaciation)
כחשת (מרסמוס)(marasmus)
כיב (אולקוס)(ulcer)
כיב טרופי(tropical ulcer)
כיב מסועף(corneal ulcer)
כיב עגבת(syphilitic ulcer, chancre)
כיב עיכולי (כיב פפטי)(peptic ulcer)
כיב קיבה(gastric ulcer)
כיב תריסריון(duodenal ulcer)
כיוח(expectoration)
כיח (ליחה)(spittle, mucus)
כיחלון (ציאנוזיס)(cyanosis)
כייל (טיטר)(titer)
כילומיקרון(chylomicron)
כימוטריפסין(chymotrypsin)
כימותרפיה(chemotherapy)
כימיה היסטולוגית(histochemistry)
כינה(louse)
כינמת(pediculosis)
כיס מרה(gallbladder)
כיפה(cap)
כיפוף(flexion)
כיפת המוח(fornix)
כירופרקטיקה(chiropractic)
כירורגיה(surgery, chirurgia)
כירורגית פה ולסת(oral surgery)
כישור(spindle)
כישורים חברתיים(Social skills)
כלבת(rabies)
כלוא(incarcerated)
כלואזמה(chloasma, melasma, mask of pregnancy)
כלזיון(chalazion)
כלי דם(blood vessels)
כליה(kidney, nephros)
כלילי (קורונרי)(coronary)
כלמידיה(chlamydia)
כמוסה(capsule)
כסל(ilium)
כספית(mercury, Hg)
כפיית החזרה(Repetition compulsion)
כפייתיות(Compulsiveness)
כפיס המוח(corpus callosum)
כרומוזום(chromosome)
כרומוזום X(X chromosome)
כרומוזום Y(Y chromosome)
כרומוזום מין(sex chromosome)
כרומטוגרפיה(chromatography)
כרומטידה(chromatid)
כרומטין(chromatin)
כרוני(chronic)
כריתה(amputation, -ectomy)
כריתת אנטרום(antrectomy)
כריתת אשך(orchiectomy, testectomy)
כריתת בלוטת התריס(thyroidectomy)
כריתת בלוטת יותרת המוח(hypophysectomy)
כריתת גוש (למפקטומי)(lumpectomy)
כריתת חלחולת(proctectomy ,rectectomy)
כריתת חצוצרה(salpingectomy)
כריתת טחול (ספלנקטומיה)(splenectomy)
כריתת טחורים(hemorrhoidectomy)
כריתת כליה(nephrectomy)
כריתת לבלב(pancreatectomy)
כריתת עצב תועה (וגוטומי)(vagotomy, vagectomy)
כריתת ערמונית(prostatectomy)
כריתת ערמונית דרך השופכה(transurethral resection of the prostate, TURP)
כריתת פוליפ (פוליפקטומיה)(polypectomy)
כריתת פות(vulvectomy)
כריתת פנים עורק (אנדארתרקטומי)(endarterectomy)
כריתת פקיק (תרומבקטומי)(thrombectomy)
כריתת צדר(pleurectomy)
כריתת צינור זרע (וזקטומי)(vasectomy)
כריתת קיבה(gastrectomy)
כריתת קרום סינובי(synovectomy)
כריתת קשרי לימפה(lymphadenectomy)
כריתת קשת חוליה (למינקטומי)(laminectomy)
כריתת רחם (היסטרקטומי)(hysterectomy)
כריתת שד (מסטקטומי)(mastectomy)
כריתת שופכן(ureterectomy)
כריתת שלפוחית שתן (ציסטקטומי)(cystectomy)
כריתת שקדים(tonsillectomy)
כריתת תוספתן(appendectomy, appendicectomy)
כריתת תסחיף(embolectomy)
כרסום (ארוזיה)(erosion)
כשל גדילה, כשל שגשוגי(Failure to Thrive)
כשל יותרת הכליה(adrenal gland insufficiency)
כשל רב-מערכתי (קריסת מערכות)(multi-system failure)
כתם (מקולה)(macule, macula)
כתם מולד ("כתם לידה")(birthmark)
כתם מונגולי(mongolian spot)
כתם עיוור(blind spot)
כתם צהוב (מקולה לוטאה)(macula lutea, yellow spot)
כתממת (קסנתומטוזה)(xanthomatosis, cholesterosis cutis, lipoid granulo)
כתמת עפעף(xanthelasma)
כתמת צהובה (קסנתומה)(xanthoma)
כתף קפואה(frozen shoulder, adhesive capsulitis)
כתר(cap)
לא מודע, תת מודע(Unconscious)
לא מודע, תת מודע(Unconscious)
לא פולשני(noninvasive)
לב(heart, kardia)
לב ימני(right-hearted)
לב ריאתי (קור פולמונלה)(pulmonary heart disease, cor pulmonale)
לבלב (פנקראס)(pancreas)
לבקנות(albinism)
לגופתלמוס(lagophthalmos)
לובן העין(sclera, sclerotic coat)
לוח בדיקת ראיה(eye chart)
לוטאין(lutein)
לויאזיס(loiasis)
לויקוטומי(leukotomy, leucotomy)
לויקוטריאן(leukotriene)
לויקופוייזיס(leukopoiesis, leucopoiesis)
לויקופניה(leukopenia, leucopenia)
לויקוציטוזיס (ריבוי תאי דם לבנים)(leukocytosis, leucocytosis)
לויקמיה(leukemia, leucaemia)
לויקמיה לימפוציטית(lymphocytic leukemia)
לויקמיה מיאלואידית(CML, Chronic Myelogenous Leukemia)
לויקמיה של תאים שעירים(hairy cell leukemia)
לולאה(loop)
לולאת הנלי(Henle's loop)
לומבגו(lumbago)
לומן(lumen)
לוע(pharynx)
לוע גרוני(laryngopharynx)
לוע עליון(nasopharynx)
לוע תחתון(oropharynx)
לורדוזיס (קמירות הגב)(lordosis)
לחמית(conjunctiva)
לחץ(stress)
לחץ אוסמוטי(osmotic pressure)
לחץ דיאסטולי(diastolic pressure)
לחץ דם(blood pressure)
לחץ דם גבוה(hypertension)
לחץ סיסטולי(systolic pressure)
לחץ תוך-עיני(intraocular pressure)
לחץ תפיחתי (אונקוטי)(oncotic pressure)
לטה(latah)
ליבה(medulla)
ליבידו(libido)
לידה(birth, delivery)
לידה בואקום(vacuum birth, vacuum delivery)
לידה טבעית(natural childbirth)
לידה פסיכולוגית(Psychological birth)
לידת מלקחיים(forceps delivery)
לידת מת(dead birth)
לידת עכוז(breech delivery)
ליומיוסרקומה(leiomyosarcoma)
ליותירונין(liothyronine)
ליזוזום(lysosome)
ליזוזים(lysozyme)
לייזר (LASER)(Light Amplification by Stimulated Emission of Radi)
ליישמניאזיס (שושנת יריחו)(leishmaniasis)
ליישמניה(leishmania)
לימפאדנופתיה(lymphadenopathy)
לימפאנגיומה(lymphangioma)
לימפה(lymph, lymphatic fluid)
לימפובלסט(lymphoblast)
לימפוגרנולומה מינית(lymphogranuloma venereum, venereal lymphogranuloma)
לימפומה(lymphoma)
לימפומה על-שם בורקיט(Burkitt's lymphoma)
לימפופוייזיס(lymphopoiesis)
לימפופניה(lymphopenia, lymphocytopenia)
לימפוציט B(B lymphocyte, B cell)
לימפוציט T(T lymphocyte, T cell)
לימפוציטוזיס (ריבוי לימפוציטים)(lymphocytosis)
לימפוציטים(lymphocyte, lymph cell)
לימפוקין(lymphokine)
לימפטי(lymphatic)
ליסטריה(listeria)
ליפאז(lipase)
ליפוגנזיס(lipogenesis)
ליפוזום(liposome)
ליפוטרופין(lipotropin)
ליפוכרום(lipochrome)
ליפוליזה(lipolysis)
ליפומה(lipoma)
ליפוסרקומה(liposarcoma)
ליפופוליסכריד(lipopolysaccharide)
ליפופוסצין(lipofuscin)
ליפופרוטאין(lipoprotein)
ליפופרוטאין בצפיפות גבוהה (HDL)(high-density lipoprotein, HDL, alpha-lipoportein)
ליפופרוטאין בצפיפות נמוכה (LDL)(low-density lipoprotein, LDL, beta-lipoprotein)
ליפופרוטאין בצפיפות נמוכה מאד (VLDL)(very low density lipoprotein, VLDL)
ליפיד(lipid, lipide, lipoid)
ליפידוזיס(lipidosis)
ליפמיה(lipemia)
לכסנית(lozenge)
לסביות(lesbianism, sapphism)
לסת(jaw)
לסת עליונה (מקסילה)(maxilla, upper jaw, upper jawbone)
לסת תחתונה (מנדיבולה)(mandible, lower jaw, lower jawbone, submaxilla)
לפטוספירה(leptospira)
לפטוספירוזיס (עכברת, מחלת וייל)(leptospirosis, Weil's disease)
לפטוציט(leptocyte)
לפרוסקופ(laparoscope)
לפרוסקופיה(laparoscopy)
לציטין(lecithin)
לצרציה(laceration)
לקטאז(lactase, lactaid)
לקטאט דהידרוגנאז (LDH)(lactate dehydrogenase, LDH)
לקטובצילוס(lactobacillus)
לקטוז (סוכר חלב)(lactose, milk sugar)
לקטוזוריה(lactosuria)
לרינגוסקופיה(laryngoscopy)
לרינגיסמוס(laryngismus)
לשון(tongue)
לשון שעירה(hairy tongue, furry tongue, black tongue)
מאבחן דידקטי(Didactic Diagnostician)
מאמן אישי(Coach)
מאמן אישי לחיים(Life Coach)
מאמנים(Coaches)
מאפייני גיל ההתבגרות(Adolescents Characteristics)
מאפיינים מיניים משניים(secondary sexual characteristics)
מבוא(meatus)
מבוך (אוזן פנימית)(labyrinth, inner ear)
מבחן TORCH(TORCH screen test)
מבחן אינטליגנציה(intelligence test, IQ test)
מבחן אפגר(Apgar score)
מבחן זיעה(sweat test)
מבחן טלאי לאלרגיה(patch test, skin test)
מבקע(hiatus)
מגיפה (אפידמיה)(epidemic)
מגלובלסט(megaloblast)
מגלומניה(megalomania)
מגנזיום(magnesium, Mg)
מגקולון(megacolon)
מגקריובלסט(megakaryoblast, megacaryoblast)
מגקריוציט(megakaryocyte, megacaryocyte)
מד זרימה(flowmeter, peak flowmeter)
מד לחץ דם(sphygmomanometer, blood pressure gauge)
מד לחץ עיני(tonometer, eye pressure monitor)
מד נשימה (ספירומטר)(spirometer)
מדבקה עורית(skin patch)
מדגם אקראי(random sample)
מדד גליסון(Gleason Score)
מדד חלוקת תא(cell division index)
מדד מסת גוף (BMI)(body mass index, BMI)
מדד תרפויטי (טווח טיפולי)(therapeutic index)
מדולובלסטומה(medulloblastoma)
מדורי הלב(heart chambers)
מדחום(thermometer)
מדיאסטינום(mediastinum)
מדידת אגן(pelvimetry)
מדיה(media)
מדיטציה(Meditation)
מובהקות סטטיסטית(statistical significance)
מוגלה(pus, festering, ichor, purulence)
מוגלה בשתן(pyuria)
מוגלית (פוסטולה)(pustule)
מודל ביו-פסיכו-סוציאלי(Biopsychosocial model)
מודלינג(Modeling)
מודע(Conscious)
מודעות עצמית(Self-Awareness)
מוות(death)
מוח(brain)
מוח אחורי(hindbrain, rhombencephalon)
מוח ביניים(diencephalon, betweenbrain, interbrain)
מוח גדול(cerebrum)
מוח מוארך (מדולה אובלונגטה)(medulla oblongata)
מוח עצם (לשד העצם)(bone marrow)
מוח קדמי(forebrain, prosencephalon)
מוח קטן (מוחון, צרבלום)(cerebellum)
מוח תיכון(midbrain, mesencephalon)
מוחצן(extrovert)
מוטגן(mutagen)
מוטציה(mutation)
מוטציה נקודתית(point mutation)
מוך השן(pulp)
מולד(congenital, inborn)
מוליך (ליד)(lead)
מולקולה(molecule)
מום(defect)
מום עורקי-ורידי(arteriovenous malformation, AVM)
מומחה להיפנוזה(Hypnotist)
מומי לב(cardiac defects)
מומי לב כחלוניים(cyanotic cardiac defects)
מומי לב לא כחלוניים(acyanotic cardiac defects)
מומים מולדים של הצינור העצבי(neural tube defects)
מונואמין אוקסידאז (MAO)(monoamine oxidase, MAO)
מונובלסט(monoblast)
מונוכרומטי (חד-צבעי)(monochromacy, monochromatism)
מונונוקלאוזיס זיהומית(infectious mononucleosis)
מונופוביה(monophobia)
מונופלגיה(monoplegia)
מונוציט(monocyte)
מונוציטוזיס (ריבוי מונוציטים)(monocytosis)
מוניטור הולטר(Holter monitor)
מוניטור לחץ דם(blood pressure monitor)
מוסדיות(institutionalization)
מופנם(introverted, introversion)
מוצין(mucin)
מוקד(focus)
מוקד זיהומי(infection focus)
מוקופוליסכריד(mucopolysaccharide)
מוקופרוטאין(mucoprotein)
מורולה(morula)
מורסה (אבצס)(abscess)
מורסה מוגלתית (פורונקל)(furuncle, boil)
מורסה סב-חודית(periapical abcess)
מורסה סב-שקדית(peritonsillar abcess)
מורסה תת-סרעפתית(subdiaphragmatic abscess)
מורסות סביב פי הטבעת(perianal abcesses)
מורפין(morphine, morphia)
מושבה(colony)
מותן(waist)
מותני-עצי(lumbosacral)
מזג, טמפרמנט(Temperament)
מזודרם(mesoderm)
מזומורפי(mesomorphic)
מזומטריום(mesometrium)
מזותליום(mesothelium)
מזותליומה(mesothelioma)
מזנכימה(mesenchyme)
מזרק(syringe)
מחדר(trochar, trocar)
מחולל מחלה (פתוגן)(pathogen)
מחוסן(immunized, immune)
מחזור דם סיסטמי (מחזור גדול)(systemic circulation)
מחזור דם עוברי(fetal circulation)
מחזור דם עוקף(collateral circulation)
מחזור דם ריאתי (מחזור קטן)(pulmonary circulation)
מחזור הווסת (מחזור חודשי)(menstrual cycle, menses)
מחזור לב(cardiac cycle)
מחזור צואה-פה(Fecal-oral route)
מחט(needle)
מחיצה (ספטום)(septum)
מחיצת אף(nasal septum)
מחיצת דם-מוח (BBB)(blood-brain barrier, BBB)
מחלה(disease, sickness, illness)
מחלה אוטואימונית (מחלת חיסון עצמי)(autoimmune disease)
מחלה בין-רקמתית של הריאה(interstitial lung disease)
מחלה דלקתית של האגן (PID)(PID, pelvic inflammatory disease)
מחלה דלקתית של המעי(inflammatory bowel disease)
מחלה היפרטרופית של שריר הלב(hypertrophic cardiomyopathy, HCM)
מחלה המוליטית של היילוד(hemolytic disease of the newborn, erythroblastosis)
מחלה חמישית(fifth disease, erythema infectiosum)
מחלה מדבקת(infectious disease)
מחלה מוגלתית של הכליה(pyonephrosis)
מחלה פוליציסטית של הכליה(polycystic kidney disease, PKD)
מחלה פוליציסטית של השחלה (PCOD)(polycystic ovarian disease, PCOD, PCO)
מחלה תעסוקתית(occupational disease, industrial disease)
מחלות המועברות במגע מיני (STD)(sexually transmitted disease, STD, venereal diseas)
מחלקות לשירותים חברתיים(Social welfare departments)
מחלת אדיסון(Addison's disease)
מחלת אוסגוד-שלטר(Osgood-Schlatter disease)
מחלת אלצהיימר(Alzheimer's disease)
מחלת אמודאים (מחלת קיסון, דקומפרסיה)(caisson disease, aeroembolism, decompression sickn)
מחלת בוואן(Bowen's disease)
מחלת בורנהולם(Bornholm disease, epidemic pleurodynia, diaphragma)
מחלת בירגר(Buerger's disease)
מחלת גושה(Gaucher's disease)
מחלת הודג'קין(Hodgkin's disease)
מחלת הירשפרונג(Hirschsprung's disease, congenital megacolon)
מחלת המוגלובין(hemoglobinopathy)
מחלת השימוטו(Hashimoto's disease)
מחלת וילסון(Wilson's disease)
מחלת ויפל(Whipple's disease)
מחלת חסר(deficiency disease)
מחלת טיי-זקס(Tay Sachs disease)
מחלת טסוטסוגמושי(Tsutsugamushi disease)
מחלת יער קיאסנור(Kyasanur forest disease)
מחלת כלי דם היקפיים(peripheral vascular disease, PVD)
מחלת כלי דם מוחיים(cerebrovascular disease)
מחלת כלי דם קטנים(microangiopathy)
מחלת לב כלילית(coronary heart disease)
מחלת לב מולדת(congenital heart disease)
מחלת לב שגרונית(rheumatic heart disease)
מחלת לו-גריג (ALS)(Lou Gehrig's disease, ALS, Amyotrophic lateral scl)
מחלת ליים(Lyme disease, Lyme arthritis)
מחלת מיסב השן (מחלה פריודונטית)(periodontal disease, periodontitis)
מחלת מנייר(Meniere disease)
מחלת נסיוב זר(serum disease, serum sickness)
מחלת נסיעה (מחלת ים)(motion sickness, kinetosis)
מחלת נפש(mental illness, mental disease, psychopathy)
מחלת סטיל(Still's disease, juvenile rheumatoid arthritis)
מחלת סימונד(Simmonds' disease)
מחלת סעיף (מחלת המסעפת, דיברטיקולוזיס)(diverticulosis)
מחלת עצבים היקפיים (נוירופתיה)(neuropathy)
מחלת פאג'ט(Paget's disease, osteitis deformans, Paget's Disea)
מחלת פברי(Fabry disease)
מחלת פוט(Pott's disease)
מחלת פול (פביזם)(favism)
מחלת פיירוני (עקמת הפין)(Peyronie's disease)
מחלת פיק(Pick's disease)
מחלת פרטס(Perthes disease)
מחלת צליאק (כרסת)(celiac disease)
מחלת קאוואסקי(Kawasaki's disease, mucocutaneous lymph node syndr)
מחלת קוהלר(Kohler's disease)
מחלת קולגן(collagen disease)
מחלת קורו(kuru, laughing sickness)
מחלת קרוהן(Crohn's disease)
מחלת קרויצפלד-יעקב (מחלת "הפרה המשוגעת")(Creutzfeldt-Jakob disease, CJD)
מחלת קרינה(radiation disease)
מחלת ריאות חסימתית-כרונית(chronic obstructive pulmonary disease, COPD)
מחלת ריי (תסמונת ריי)(Reye's syndrome)
מחלת ריינו(Raynaud's disease)
מחלת רקמת חיבור מעורבת (MCTD)(mixed connective tissue disease, MCTD)
מחלת רשתית (רטינופתיה)(retinopathy)
מחלת שגס(Chagas disease)
מחלת שינה (טריפנוסומיאזיס)(African Trypanosomiasis, sleeping sickness)
מחלת שריר הלב (קרדיומיופתיה)(cardiomyopathy, myocardiopathy)
מחלת שריר הלב מאלכוהול(alcoholic cardiomyopathy)
מחלת תא עצב מוטורי(motor neuron disease)
מחלת תולעת הכבד (אקינוקוקוס)(echinococciasis)
מחקר רטרוספקטיבי(retrospective study)
מחשבות אילו(Counterfactual Thinking)
מטבולי(metabolic)
מטבוליט(metabolite)
מטבע(pattern)
מטהמאלבומין(metalbumin)
מטהמוגלובין(methemoglobin)
מטטרזוס(metatarsus)
מטפזה(metaphase)
מטפיזה(metaphysis)
מטפל באמנות(Arts Therapist)
מטפל מיני(Sex Therapist)
מטפל משפחתי וזוגי(Family Therapist)
מטפל קוגניטיבי התנהגותי(Cognitive behavioral therapist)
מטפלזיה(metaplasia)
מטקרפוס(metacarpus)
מטתלמוס(metathalamus)
מי פה(mouthwash)
מי שפיר(amniotic fluid, amnionic fluid)
מיאלובלסט(myeloblast)
מיאלוגרפיה(myelography)
מיאלומה, מיאלומה נפוצה (multiple myeloma)(multiple myeloma)
מיאלוציט(myelocyte)
מיאלין(myelin)
מיאלינציה(myelinization, myelinisation)
מיגול דם (פיאמיה)(pyemia)
מיגרנה (צדעת)(migraine, hemicrania, megrim, sick headache)
מיוגלובין(myoglobin)
מיוגרף(myograph)
מיוזין(myosin)
מיולוגיה(myology)
מיומנויות חברתיות(Social Skills)
מיוקלונוס(Myoclonus)
מיטוכונדריה(mitochondria)
מיטת מים(water bed, waterbed)
מיילדות(midwifery, OB, obstetrics, tocology)
מיימת(dropsy, hydrops, edema)
מיימת אשכים (הידרוצלה)(hydrocele)
מיימת כליה (הידרונפרוזיס)(hydronephrosis)
מיימת מפרק(hydrarthrosis)
מיימת ראש (הידרוצפלוס)(hydrocephalus, hydrocephaly)
מילה(circumcision)
מילון חלומות(Dream dictionary)
מיליום (דוחן)(milium, whitehead)
מילים טרומיות(Preliminary Words)
מין (species)(species)
מין בטוח(safe sex)
מינון(dosage)
מיניות(Sexuality)
מינרל(mineral)
מיסב העצם(periosteum)
מיסב השן(periodontium)
מיעוט וסת(oligomenorrhea)
מיעוט זרע (אוליגוספרמיה)(oligospermia)
מיעוט מי שפיר(oligohydramnios)
מיעוט שתן(oliguria)
מיפוי גנטי(genetic mapping)
מיפוי עצמות(bone scan, radionuclide bone scan, bone scintigrap)
מיץ מעיים(intestinal juice)
מיץ קיבה(gastric juice)
מיצוק (קונסולידציה)(consolidation)
מיצי לבלב(pancreatic juice)
מיצלה(micelle)
מיצר(isthmus)
מיקובקטריה(mycobacterium, mycobacteria)
מיקוד(focusing)
מיקולוגיה(mycology)
מיקופלסמה(mycoplasma)
מיקסו-וירוס(myxovirus)
מיקסומה(myxoma)
מיקרואדנומה(microadenoma)
מיקרואורגניזם(microorganism)
מיקרוב(microbe, germ)
מיקרוביולוגיה(microbiology)
מיקרוגליה(microglia)
מיקרוכירורגיה(microsurgery)
מיקרוספורום(microsporum)
מיקרוסקופ אלקטרוני(electron microscope)
מיקרופסיה(micropsia)
מיקרוציט(microcyte)
מיקרוציטוזיס (אנמיה מיקרוציטית)(microcytosis)
מיקרוקוקוס(micrococcus)
מישוש(palpation)
מיתר(cord)
מיתר ברך(hamstring, hamstring tendon)
מיתר השדרה(notochord)
מיתרי קול(vocal cords)
מכווץ כלי דם (וזוקונסטריקטור)(vasoconstrictor, vasoconstrictive)
מכונת הנשמה(ventilator, respirator, breathing machine)
מכונת לב-ריאה(heart-lung machine)
מכייח(expectorant, expectorator)
מכסה הגרון (אפיגלוטיס)(epiglottis)
מכשיר אדים(vaporizer)
מכשיר שמיעה קוכלארי(cochlear implant)
מכת חום (מכת שמש)(heatstroke, heat hyperpyrexia)
מכת שמש(sunstroke)
מלאכת החלום(Dream Work)
מלחי מרה(bile salts)
מלחצת(clamp)
מלט השן (צמנט)(cementum, cement)
מלטאז(maltase)
מלטוז(maltose, malt sugar)
מלטונין(melatonin)
מלמול קנוני(Canonical Vocalization)
מלנומה ("גידול שחור")(melanoma, malignant melanoma)
מלנוציט(melanocyte)
מלנוריה(melanuria)
מלניזם(melanism, melanosis)
מלנין(melanin)
מלקחיים(forceps)
מלריה (קדחת הביצות)(malaria)
מלתעה(premolar)
ממאיר(malignant, cancerous)
ממגלת (אמפיאמה)(empyema)
ממוגרפיה(mammography)
ממס ריר (מוקוליטי)(mucolytic)
מנגנון דמעות(lacrimal apparatus)
מנגנוני הגנה(Defense Mechanisms)
מנדלה(Mandala)
מנה(dose)
מנה אפקטיבית חציונית (ED50)(effective dose 50, median effective dose, ED50)
מנה עודפת(overdose, OD)
מנהרה(tunnel)
מנהרת שורש כף היד (מנהרה קרפלית)(carpal tunnel)
מנובריום(manubrium)
מנורת סדק(slit-lamp)
מניה(manic disorder)
מנינגוקוקוס (ניסריה מנינגיטידיס)(meningococcus, neisseria meningitidis)
מנינגיומה(meningioma)
מניסקוס (סהרון)(meniscus)
מניעה(prevention)
מניעה משנית(secondary prevention)
מניעת הריון(contraception)
מניעת הריון לאחר מגע מיני(contraception after intercourse, emergency contrac)
מניעת תגובה(response prevention)
מניפולציה(manipulation, handling)
מנת דחף(booster, booster dose)
מנת משכל (IQ)(intelligence quotient, IQ)
מנת נשימה (RQ)(respiration quotient, RQ)
מסלול(pathway)
מספר תאי הדם האדומים (RBC)(RBC count, Red Blood Cells Count)
מספר תאי הדם הלבנים (WBC)(White Blood Cells Count, WBC count, Leukocyte co)
מסתם (שסתום)(valve)
מסתם אב העורקים (מסתם אאורטלי)(aortic valve)
מסתם אילאו-צקלי(ileocaecal valve, valva ileocaecalis)
מסתם דו-צניפי (מיטרלי)(mitral valve)
מסתם סהרוני(semilunar valve)
מסתם ריאתי (פולמונולי)(pulmonary valve)
מסתם תלת-צניפי (טריקוספידלי)(tricuspid valve)
מעביר עצבי (נוירוטרנסמיטר)(neurotransmitter)
מעגל ויליס(circle of Willis)
מעגל קרבס(Krebs cycle, citric acid cycle)
מעטה(integument)
מעטפת עצב(myelin sheath)
מעטפת שקופה(zona pellucida)
מעי(intestine, bowel)
מעי אחורי(hindgut)
מעי אמצעי(midgut)
מעי גס(large intestine)
מעי דק(small intestine)
מעי עקום (אילאום)(ileum)
מעי קדמי(foregut)
מעי ריק(jejunum)
מעיכת אבנים(lithotripsy)
מעיכת אבנים על-ידי גלי הדף(shock wave lithotripsy)
מעכב(inhibitor)
מעכב ACE(Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor, ACE Inhib)
מעכב מונואמין אוקסידאז(monoamine oxidase Inhibitor, MAO Inhibitor)
מעקף(bypass)
מעקף לב-ריאה(cardiopulmonary bypass)
מעקף עורק שד פנימי(coronary artery bypass graft, CABG)
מעקף קיבה(gastric bypass)
מערות הפנים(paranasal sinuses)
מערכת(system)
מערכת איברי המין והשתן(genitourinary system)
מערכת הבר(Haversian system)
מערכת החיסון(immune system)
מערכת הפעלה רשתית (RAS)(reticular activating system, RAS)
מערכת חוץ-פירמידית(extrapyramidal system)
מערכת לב וכלי דם(cardiovascular system, circulatory system)
מערכת לימבית(limbic system, visceral brain)
מערכת לימפטית(lymphatic system, systema lymphaticum)
מערכת נשימה(respiratory system, systema respiratorium)
מערכת עיכול(digestive system, gastrointestinal system, systema)
מערכת עצבים(nervous system, systema nervosum)
מערכת עצבים אוטונומית(autonomic nervous system, ANS)
מערכת עצבים היקפית(peripheral nervous system, systema nervosum periph)
מערכת עצבים והפרשה פנימית(neuroendocrine system)
מערכת עצבים מרכזית(central nervous system, systema nervosum centrale)
מערכת עצבים סימפתטית(sympathetic nervous system)
מערכת עצבים פארא-סימפתטית(parasympathetic nervous system)