דרכי הנשימה ( respiratory airway ) 

המעברים הצינוריים דרכם עובר האוויר אל הריאות ומהן. ראה גם קנה הנשימה, סימפון, סימפונון, נאדית.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!