הומוגמטי ( homogametic ) 

מציין מין שמייצר רק סוג אחד של גמטה, הנושא אותו כרומוזום מין, ולכן אינו קובע את מין הצאצא. באדם האשה היא הומוגמטית: כל ביצית נושאת כרומוזום X. ראה גם הטרוגמטי.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!