הומולוגי ( homologous ) 

1. באנטומיה - מציין איברים או חלקים בעלי אותו מבנה בסיסי ומקור התפתחותי, שאין להם בהכרח אותו תפקיד. ראה גם אנלוגי. 2. בגנטיקה - מציין זוג כרומוזומים זהים בצורה, בגודל ובמיקום הגנים. אחד מהם מקורו באם, והשני מקורו באב.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!