החייאת לב-ריאה ( cardiopulmonary resuscitation, CPR ) 

שימוש בשיטות החיאה הכוללות עיסוי לב והנשמה מלאכותית באדם שליבו הפסיק לפעום.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!