החלשה ( attenuation ) 

הורדת רמת האלימות של חיידק או נגיף על-ידי טיפול כימי, חימום, ייבוש, גידול בתנאים מיוחדים או העברתו דרך אורגניזם אחר. חיידקים ונגיפים מוחלשים משמשים תרכיבים למטרות חיסון.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!