הימנעות ( avoidance ) 

בפסיכולוגיה - רתיעה ממצבים מקובלים בגלל הסיכון של ביקורת.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!