אוקסימטר ( oximeter ) 

מכשיר למדידת אחוז ההמוגלובין המחומצן (אוקסיהמוגלובין) בדם.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!