התפצלות ( bifurcation ) 

המקום בו מבנה יחיד, כגון קנה הנשימה, מתפצל לשני סעיפים.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!