התרגלות ( habituation ) 

מצב של תלות פסיכולוגית בתרופה, לאחר צריכה ממושכת שלה, המתבטא בהשתוקקות לתרופה כאשר לא מקבלים אותה. ראה גם תלות, התמכרות.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!