וירמיה ( viremia ) 

נוכחות חלקיקי נגיפים (וירוסים) בדם.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!