אזור ברוקה ( broca's area ) 

אזור בקליפת המוח האחראי על הדיבור. ממוקם באונה הקדמית השמאלית ברוב האנשים הימניים.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!