חוסר מוח ( anencephaly ) 

היעדר מלא או חלקי של עצמות הגולגולת והמוח. זהו מום התפתחותי שאינו מאפשר חיים. ניתן לזהותו בשלב מוקדם של ההריון.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!