חוץ-תאי ( extracellular ) 

נמצא מחוץ לתאים. לדוגמה, נוזל חוץ-תאי הוא הנוזל שמקיף את התאים.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!