חוקי מנדל ( Mendel's Laws ) 

חוקי תורשה המבוססים על נסיונותיו של גרגור מנדל, שהראה שהתורשה של תכונות נשלטת על-ידי חלקיקים, שהיום אנו יודעים שאלה הגנים. במונחים עדכניים חוקים אלה אומרים: 1. כל תא סומטי נושא שני אללים עבור כל גן, וכל גמטה נושאת אלל אחד. היום ידוע שהגנים מסודרים על כרומוזומים, הקיימים בזוגות בתאים סומטיים, והם נפרדים במהלך יצירת הגמטות בתהליך של חלוקת הפחתה (מיוזה). 2. כל זוג אללים נפרד באופן בלתי-תלוי בזוגות של גנים אחרים בחלוקת הפחתה, כך שהגמטות מראות את כל השילובים האפשריים של גנים. חוק זה מתאים רק לגנים על כרומוזומים שונים; אלה שנמצאים על אותו כרומוזום מושפעים על-ידי תאחיזה. ראה גם גן דומיננטי, גן רצסיבי.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!