חיבור גרמי ( synostosis ) 

חיבור על-ידי התגרמות של שתי עצמות סמוכות; לדוגמה, בתפרים שבין עצמות הגולגולת.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!