חלל הצדר (חלל האדר) ( pleural cavity, cavum pleurae ) 

החלל שבין שני קרומי הצדר, קרום הקרביים והקרום הפריטלי. חלל זה בדרך-כלל קטן מאד כיוון ששני הקרומים נמצאים במגע קרוב. כניסה של נוזל (ראה תפליט צדרי) או גז מפרידה בין שני המשטחים ומגדילה את נפח חלל הצדר.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!