טכיקרדיה על-חדרית ( supraventricular tachycardia, SVT ) 

קצב לב מהיר מדי שנגרם על-ידי אותות חשמליים לא תקינים במדורי הלב העליונים (פרוזדורים).
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!