מעטפת עצב ( myelin sheath ) 

מעטפת של האקסון של סיב עצב, המכילה מיאלין.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!