מרשם רפואי ( prescription ) 

הוראה בכתב מרופא לרוקח להכין או לספק לחולה תרופה מסוימת.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!