משתית ( matrix ) 

חומר ברקמה או באיבר בתוכו מקובעים מבנים מיוחדים; לדוגמה, ברקמת חיבור הסיבים מקובעים בתוך משתית.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!