מתאם (קורלציה) ( correlation ) 

בסטטיסטיקה - המידה בה אחד מזוג מאפיינים משפיע על השני בסדרה של נבדקים.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!