נפח שארית ( residual capacity ) 

נפח האוויר שנשאר בריאות אחרי שהאדם נשף בכל יכולתו. נפח זה גדול מן התקין בנפחת (אמפיזמה).
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!