נקודות קופליק ( Koplik spots ) 

נקודות אדומות קטנות עם מרכז כחלחל-לבן שמופיעות על קרומים ריריים בפה בחצבת.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!