סינפסה ( synapse ) 

המרווח הזעיר דרכו עוברים אותות עצביים מתא עצב אחד לשני. אות עצבי שמגיע לסינפסה גורם לשחרור מעביר עצבי שמפעיל אות חשמלי בתא עצב הסמוך לו. לחלק מתאי המוח יש יותר מ- 15,000 סינפסות. ראה גם צומת עצב-שריר.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!