ספירוכטה ( spirochaete ) 

קבוצת חיידקים דמויי-סליל. בקבוצה זו נכללים המינים בורליה, לפטוספירה וטרפונמה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!