ספירת דם מבדלת ( differential blood count ) 

קביעת הכמות היחסית של הסוגים השונים של תאי דם לבנים בדגימת דם. מבוטאת באחוזים מסך-כל תאי הדם הלבנים או במספרים מוחלטים בליטר דם. מידע זה עשוי לסייע באבחון מחלות.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!