אמטי ( emetic, vomitive ) 

חומר שגורם הקאה; משתמשים בו בדרך-כלל לגרימת הקאה אחרי נטילת מינון עודף של תרופה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!