עירור ( excitation ) 

1. מצב של עירנות ותגובתיות גבוהה לגירויים, עקב מוטיבציה גבוהה, חרדה או סביבה מגרה. 2. הפעלה פיזיולוגית של קליפת המוח על-ידי מרכזים נמוכים יותר במוח, הגורמת לעירנות מוגברת. משערים שרמות נמוכות מדי או גבוהות מדי של עירור מובילות לבעיות נוירופסיכיאטריות.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!