עצה (סקרום) ( sacrum ) 

חלק של עמוד השדרה, בצורת משולש מעוקם, שמורכב מחמש חוליות מאוחות (חוליות העצה). הוא מופרק עם החוליה המותנית האחרונה מלמעלה, עם עצם העוקץ מלמטה, ועם עצמות האגן (כסל) בצדדים.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!