עצם היואידית (עצם הלשון) ( hyoid bone, os hyoideum ) 

עצם קטנה דמויית האות U בצוואר, מתחת ללשון. היא מוחזקת על-ידי שרירים ורצועות שמחוברים לעצם הרקה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!