קומנסלי ( commensal ) 

אורגניזם שחי בקרבת אורגניזם ממין אחר ללא גרימת נזק או תועלת לשני. לדוגמה, ישנם מיקרואורגניזמים שחיים במעי וניזונים ממנו, אך אינם מביאים שום תועלת או נזק לאדם. ראה גם סימביוזה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!