אנמיה המוליטית ( hemolytic anemia ) 

צורה של אנמיה בה מהירות יצירת תאי דם אדומים תקינה, אך מהירות הרס התאים (ראה המוליזה) גבוהה מן התקין.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!