אנפזה ( anaphase ) 

השלב השלישי בחלוקת תא (מיטוזה) ובכל חלוקת הפחתה (מיוזה). בחלוקת תא ובשלב האנפזה השני של חלוקת הפחתה הכרומטידות נפרדות, הופכות לכרומוזומי-בת, ונעות לאורך סיבי הכישור אל שני קצוות התא.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!