אנוריה ( anuria ) 

כשל של הכליות לייצר שתן. עשוי להופיע במגוון של מצבים המביאים לירידה תלולה בלחץ הדם. דרוש בירור מיידי כדי להבדיל בין חוסר ייצור שתן לבין חסימה של זרימת השתן מן הכליות, בה ניתן לטפל מיידית. אנוריה קשורה עם עלייה ברמת שיינן בדם (אורמיה), ובמקרים כאלה ייתכן שיהיה צורך בדיאליזה (ראה גם המודיאליזה).
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!