ערך ניבוי חיובי ( PPV, positive predictive value ) 

מושג המציין את הסיכוי שנבדק שיש לו תוצאה חיובית אכן סובל מהמחלה. גורמים המשפיעים על ערך זה כוללים בעיקר את סגוליות הבדיקה אבל גם את שכיחות המחלה באוכלוסייה. למשל, הסיכוי של אדם עם בדיקת איידס חיובית באדם הגר באפריקה שאכן יש לו איידס גבוה בהרבה מאותה תוצאה בקרב אדם שגר בתל אביב כיוון ששכיחות מחלת האיידס באפריקה גבוהה בהרבה. ככל שהבדיקה פחות סגולית ויש יותר תוצאות שגויות חיוביות כך ערך הניבוי החיובי של הבדיקה יורד.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!