דיוק הבדיקה ( accuracy ) 

מושג המציין את סכום כל הבדיקות (שליליות וחיוביות) הנכונות. דיוק הבדיקה מושפע מרגישות הבדיקה, סגוליותה ומסטיית התקן בבדיקות חוזרות של אותה דגימה - כלומר, הדיוק בחזרה על הבדיקה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!