אקוגני (היפראקוגני, היפראקואי) ( echogenic, hyperechogenic ) 

מונח מתחום האולטרסאונד המתייחס לאזור בגוף שבו צפיפות החומר גבוהה יחסית לסביבה, ולכן הוא מחזיר את גלי הקול של סורק האולטרסאונד באופן חזק יותר. בתמונת ההדמיה נראה מוקד אקוגני כנקודה בהירה יחסית לסביבתו. לעיתים נצפים מוקדים אקוגניים בלב העובר, בעיקר בחדר השמאלי. הממצא כשלעצמו חסר משמעות קלינית; ל-7.4% מהעוברים יש מוקדים אקוגניים בלב, ורובם הגדול נולדים בריאים. רק לעיתים נדירות מוקד אקוגני קשור לפגם מולד.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!