התפלגות הגודל של תאי הדם האדומים (RDW) ( RDW, Red blood cell distribution width ) 

זהו מדד של השינוי בגודל של תאי הדם האדומים. כאשר המדד גבוה מהנורמה (יותר מ- 14.5%), התאים מתאפיינים בשונות יתר בגודלם זה מזה. ערך נמוך מסמן שהכדוריות האדומות שוות בגודלן. מדד זה יכול להיות גבוה, לדוגמה באנמיה, אז יש יותר צורות צעירות של תאי דם בדם. יחד עם ערך ה- MCV ניתן לאבחן את סוג האנמיה (אנמיה עקב חוסר ברזל או סוגים אחרים של אנמיה מיקרוציטית אצל ילדים) חישוב RDW נעשה ע"י חלוקת סטיית התקן של נפח תא דם אדום בנפח הממוצע של תאי הדם האדומים (MCV) והכפלתו ב- 100. RDW = (Standard deviation of red cell volume / MCV) × 100 הערכים הנורמליים הם בין 11.5%-14.5%, ערכים גבוהים נקראים הטרוגניים (heterogenous) לעומת ערכים נורמליים הנקראים הומוגניים (homogeneous).
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!