אצנטרי ( acentric ) 

כרומוזום או חלק מכרומוזום ללא צנטרומר. כיוון שאינו יכול להתחבר לכישור, הוא בדרך-כלל אובד בתהליך חלוקת התא. מצוי בעיקר בתאים שניזוקו על-ידי קרינה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!