אופרציות פורמאליות ( Formal Operations ) 


בתיאורית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה המונח אופרציות פורמאליות מתאר מערכת עקרונות לוגית, עליה מתבססת ההתקדמות הקוגניטיבית בשלב ההיפותטי-דדוקטיבי. שלב זה מתרחש בגיל ההתבגרות, ומאופיין בחשיבה הגיונית, הנוצרת מצירוף של טענות על מנת להגיע להסקת מסקנות לוגיות. למשל: "אם כל א' הוא ב', וידוע ש-ג' הוא א', אז ג' הוא ב'". פיאז'ה טען שאופרציות פורמאליות מאפשרות למתבגרים לחשוב חשיבה מופשטת ושיטתית יותר מאי פעם. פיאז'ה התייחס לסוג זה של חשיבה כאל הגרעין האינטלקטואלי של המדע והמתמטיקה, שלהשקפתו הינם פסגת הידע האנושי.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!