חיזוק עקיף ( Vicarious Reinforcement ) 


"מאיפה הוא למד להתנהג ככה?!" עשויים הורים המומים לשאול אחרי ששמעו את ילדם הצעיר מקלל, "אצלנו בבית הוא בטח לא שמע שפה כזו..." ואכן, התנהגויות רבות נלמדות בדרכים עקיפות, ולא באמצעות הוראה מכוונת.

חיזוק עקיף הינו מונח יסוד בתיאוריית הלמידה החברתית-קוגניטיבית שהגה הפסיכולוג האמריקאי אלברט בנדורה. עלפי בנדורה חלק ניכר מהלמידה בחיינו מתבצע בדרך של צפייה וחיקוי, המכונה מודלינג. כך, נרכשות התנהגויות ומיומנויות פשוטות ומורכבות באמצעות התבוננות באחרים, המכונים מודלים. חיזוק עקיף הינו כינוי לאופן שבו חווה האדם את התוצאה המתקבלת על התנהגות מסויימת שביצע מודל שבו הוא צפה. חיזוק זה יכול להיות חיזוק חיובי עקיף או עונש עקיף: כאשר התוצאה על ההתנהגות של המודל הינה חיובית, הדבר יגביר את ההסתברות לביצוע אותה ההתנהגות אצל הצופה. בניגוד לכך, אם המודל מוענש על ההתנהגות שלו, הסיכוי שיבצע הצופה את אותה ההתנהגות פוחת. לדוגמא, מלצרית מתחילה שרואה חברה לעבודה מקבלת טיפ גדול מהסועדים לאחר שחייכה אליהם ודיברה בנעימות, צפויה ללמוד כי התנהגות זו מובילה לתוצאות חיוביות, ולבצע אותה בעתיד.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!