ערך החיזוק ( Reinforcement value ) 


ערך החיזוק הינו מונח שטבע הפסיכולוג האמריקאי אלברט בנדורה, במסגרת תיאוריית הלמידה החברתית-קוגניטיבית שפיתח.

בנדורה גרס שניתן לחזות את התנהגותו של היחיד באמצעות מספר גורמים, ביניהם ערך החיזוק, הציפייה לחיזוק והסיטואציה הפסיכולוגית.

ערך החיזוק, על פי בנדורה, מגדיר את המידה שבה נעדיף חיזוק אחד על פני האחר, בהנחה שהסבירות לקבלת שני החיזוקים היא דומה. אנשים שונים זה מזה במידת הערך שיתנו לאותו החיזוק. כך למשל, חלקנו נותנים ערך גבוה יותר לצפייה במשחק ספורט בטלוויזיה, בעוד אחרים מעדיפים דווקא להשתתף במשחק קלפים עם חברים.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!