ארטיפקט ( artifact, artefact ) 

תוצאה לא רצויה שמופיעה בהדמיה או בבדיקה מסוג אחר, ושאין לה שום משמעות רלוונטית.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!