ביו- ( bio ) 

תחילית המציינת חיים, לדוגמה: ביוסינתזה - יצירת תרכובת בתוך אורגניזם חי.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!