גוף ריסי (גוף ריסני) ( ciliary body ) 

חלק של העין המחבר את הדמית עם הקשתית. הוא מורכב משלושה אזורים: הטבעת הריסית המתחברת לדמית; הבליטות הריסיות אליהן מתחברת רצועת העדשה; והשריר הריסי, שהתכווצותו משנה את עיקום העדשה. ראה גם מיקוד.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!