גיד אכילס ( Achilles tendon ) 

הגיד החזק המחבר את שריר הסובך (בשוק) אל העקב; הוא מרים את העקב ומותח את הקרסול.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!