גלוי ( overt ) 

שניתן לראותו או לזהותו; מתייחס למחלות עם סימנים ותסמינים ברורים, בניגוד לאלה שנוכחותן אינה באה לידי ביטוי, למרות שהן גורמות נזק. מחלה זיהומית נעשית גלויה רק בתום תקופת הדגירה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!