גן רצסיבי ( recessive gene ) 

גן שהשפעתו ניכרת באדם רק במצב ההומוזיגוטי, כלומר כאשר שני האללים הנוכחים הם זהים. ראה גם גן דומיננטי.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!