גנוטיפ ( genotype ) 

1. המבנה הגנטי של אדם או של יצור חי אחר (כולל צמחים), כפי שנקבע על-פי מערכת הגנים המיוחדת שלו. 2. גן או דפוס של גנים שהפרטים המדויקים שלו מוגדרים. ראה גם פנוטיפ.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!